پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری(Q.W.L) ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه (59- 1950) ابداع شد و براساس تحقیقات اریک تریست[1] و همکارانش در دانشکده تاویستاک[2] مربوط به روابط انسانی در لندن شکل گرفت،پژوهش های یاد شده هم بعد انسانی و هم بعد فنی سازمان ها را بررسی و چگونگی روابط  بین آنها را ارزیابی کرد ، که باعث به وجود آمدن سیستم های تکنیکی – اجتماعی مربوط به طراحی شغل شد، که امروزه در ایالات متحده آمریکا بیشترین اقدامات مربوط به کیفیت زندگی کاری را تحت پوشش قرار می دهد. متخصصان اولیه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا، ایرلند، نرو‍‍‍ژ و سوئد طراحی ها ی شغل را برای هرچه بهتر هماهنگ و منسجم کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند. فعالیت کیفیت زندگی کاری آن ها عمدتا با مشارکت اتحادیه ها و مدیریت در طراحی کار، تدوین شده و باعث به وجود آمدن طراحی هایی از مشاغل شد که برای کارکنان، سطوح بالاتری از منزلت(اعتبار شغلی)، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان می آورد. احتمالا بارزترین مشخصه های کیفیت زندگی کاری پدیدار شدن و توسعه گروه های کاری خودگردان به عنوان شکل جدیدی از طراحی کار بود. این گروه ها متشکل از کارکنان با مهارت های متعدد (مهارت های چندگانه) بوده است که اطلاعات و استقلال عمل ضروری برای طراحی و اداره عملیات شغل خودشان را داشته اند(معدنی پور،1381: 7).

«کیفیت زندگی کاری» طی دهه شصت به ایالت متحده آمریکا رسید. و برعکس اروپا نوع کیفیت زندگی کاری پیچیده تر بوده است و به جای روش واحد از شیوه ها و نگرش های متنوعی استفاده شده است. در این زمینه اقدامات پیشگامانه رابرت فورد درباره مشاغل غنی شده در شرکت AT & T (شرکت پست و تلفن و تلگراف آمریکا) منجر به ایجاد و به کارگیری فعالیت های غنی سازی شغلی در بخش خصوصی و دولتی شد(سلطانی،1389: 50).

هدف عمده در این گونه فعالیت ها، توسعه انگیزش کارکنان از طریق ارائه مشاغل چالش برانگیز بود. یعنی مشاغلی که سطح بالاتری از منزلت، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی را در مورد نتایج ارائه می دهد. به تدریج کیفیت زندگی کاری فراتر از مشاغل انفرادی رفت و اشکال گروهی کار و مشخصات محیط کار موثر بر رضایتمندی و بهره وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی ( نحوه پرداخت حقوق و دستمزد)، جریان کار، سبک های مدیریتی و محیط فیزیکی کار را نیز دربرگرفت.چنین توجه گسترده منتج به دامنه وسیع تر در مقایسه با عامل محدود غنی سازی شغلی در مرحله اولیه کیفیت زندگی کاری شد و توجه صرف به تک تک کارکنان را معطوف به گروهای  کاری در زمینه وسیع تری قرار داد. از طرف دیگر چنین توسعه ای در برنامه های کیفیت زندگی کاری بعد کارایی سازمانی را نیز به آنچه که قبلا بعد اساسی از ابعاد روابط انسانی به شمار می رفت، اضافه کرد(سلمانی،1384: 15).

پایان نامه

لیست کامل پایان نامه های رشته مدیریت (قابل دانلود – فایل کامل با منابع)

مسائل اقتصادی و منابع انسانی که کشورهای غربی و صنعتی طی دهه(89-1980) با آنها روبه رو بودند، اهمیت هرچه بیشتر لزوم توجه به کارآیی سازمان را تصریح کرد. اخیرا شیوه های کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و موجودیت یافته که آن را می توان نهضت ایدئولوژیک نامید در این مورد کنفرانسهای بین المللی برای تخصصی کردن گروه های ائتلافی از بین اتحادیه کارگری و مدیریت برگذار شد و در آنها از ایده های کیفیت زندگی کاری در مورد مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها، مدیریت مشارکتی و دموکراسی صنعتی حمایت شده است.طی این فعالیتهای مقدماتی روی کیفیت زندگی کاری اهمیت کارکنان و روابط زندگی کاری سریعا توسعه یافت.نگرشهای «کیفیت زندگی کاری» امکانات بیشتری را برای توسعه، که از طریق پیوستن نیروهایی از نهضت کنترل کیفیت جامع، به دست آورده است، ایجاد می کند. در کنترل کیفیت جامع سازمان به عنوان مجموعه ای از فرایند هایی  تلقی می شود که می توان آنها را با کیفیت محصولات و خدمات مرتبط ساخت و به وسیله فنون آماری و بهبود مداوم، مدل بندی کرد(معدنی پور،1381: 8).

[1] –  Eric trist

[2] –  tavistock

 

99