پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

با عنوان : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

عنوان :

بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : چهارجوب تحقیق:

(پروپزال) 1 -1- بیان مسئله:

بافت های تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافتها به منظور برنامه ریزی و مدیریت، حفظ و نگهداری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. فرسودگی بافت ها و عدم عمران خودجوش مردم باعث متروك شدن این سرمایه های تاریخی و فرهنگی شده، و نیز انهدام ساختار اقتصادی گذشته و مشاغل قدیمی که روزی مایه حیات شهری بودند و عدم کارایی کالبدی بافت ها در زندگی امروزه ساکنین این بافت ها و نبود سرانه های خدماتی مناسب زندگی از جمله مسائل قابل بحث و تعامل است. شهر موجودی است زنده و فعال که با نبض زندگی و نیازهای روزمره مردم در تپش است. بنابراین وقتی فکر استفاده فعال و امروزی از بافتها و ساختمانهای قدیمی در شهرها مطرح میگردد، این بافتها و بناها نیز باید مطابق با زمان برای پاسخگویی به نیازهای جدید تجهیز و آماده گردند و با مقتضیات زندگی امروز تطابق یابند. نوسازی بافت قدیمی کاری جند بخشی و میان بخشی، از این رو نیازمند مطالعات گوناگون در زمینه تاریخ بافت شهری، سیستم ساختمانی بناهای قدیمی و نحوه بازسازی و رفع مشکلات آنها، شناخت الگوی معماری موجود در بافت تاریخی، شناخت عناصر معماری و ساختمانی در بناهای قدیمی دوره های مختلف، مطالعات اقتصادی و حقوقی در خصوص نحوه جلب سرمایهگذاری و حصول بازدهی اقتصادی و … است. همچنان که شکلگیری و رونق و سپس فرسودگی و بیاعتبار شدن بافتهای شهری امری تدریجی است، نوسازی و بازسازی بافت قدیمی نیز کاری تدریجی و جزء به جزء خواهد بود. با همین قیاس سرمایهگذاری در این بافتها نیز فرایندی تدریجی و مستمر و نیازمند زمان است. این فرایند سرمایه گذاری تدریجی نه تنها باید بافتها و ساختمانهای فرسوده را نوسازی و بازسازی کند، بلکه باید مردم شهر و به ویژه ساکنان بافتهای قدیمی را نسبت به سرنوشت آینده این بخش از شهر آگاه، حساس و علاقمند سازد. این کار میسر نمیشود مگر با روی آوردن به سهیم کردن و مشارکت فعال و گسترده مردم در طرحهای بازسازی و نوسازی شهری. 1 -2-اهداف تحقیق: 1- حفظ سیمای شهر های قدیمی به لحاظ بافت و قدمت با در نظر گرفتن برنامه ریزی صحیح و کارآمد. 2- توجه به بافت های فرسوده برای حفظ و حراست از بافت- های تاریخی و سنتی ( جلوگیری از مرگ بافت های تاریخی). 3- حفاظت از هویت بومی و محیطی و استفاده از توان های بافت ها در برنامه ریزی و طراحی شهری. 1 -3- ضرورت و اهمیت تحقیق: در دوره تحولات جدید شهرنشینی و مشکلات ناشی از آنها، مراکز و بافت های تاریخی شهرها بیش از سایر نقاط شهری در معرض تأثیرات نامطلوب توسعه شهری قرار گرفته اند؛ چنانکه پیامدهای این موضوع را در سیمای شهرهای تاریخی دنیا و بویژه شهرهای تاریخی ایران، به روشنی می توان دید؛ تا آنجا که لزوم احیای ارزشهای بافت های تاریخی در مسیر تحولات جدید، ناگزیر می نماید. کهنگی و قدمت بافت های یاد شده از یک سو و بهره کشی شدید و بی علاقگی ساکنان و مالکان به نوسازی منطقه از سوی دیگر، به فرسودگی و فساد کالبدی، کاهش ارزشهای محله ای، افول کیفیت های فرهنگی، بصری، اجتماعی، اقتصادی و …، و حتی ویرانی بسیاری از بافت ها، تجهیزات و تأسیسات موجود در این بخش از شهرها انجامیده است که در صورت عدم جلوگیری از آن، به مرگ و انهدام بافتهای یاد شده منجر خواهد گردید. علاوه بر این، وجود این پدیده، فساد کالبدی را به بافت های مجاور نیز تسری خواهد داد. بافت های تاریخی و سنتی شهرها که می توانند به عنوان توجیه افتخارات گذشته، احراز هویت بومی و مردمی، ارضای احساسات خاطره برانگیز، حفاظت از افتخارات غیرقابل تکرار و …، مورد توجه قرار گیرند، به مکانهای فرسوده ای تبدیل شده اند که افت زندگی اجتماعی، متروك و نیمه متروك شدن بناها، وجود مسکن نامناسب و ناایمن، نامتناسب بودن شبکه های دسترسی، کمبود یا فقدان تأسیسات و تجهیزات شهری و در مجموع، تنزل کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …، به وضوح مشاهده می گردند.

تعداد صفحه :99

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید