مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

استاد راهنما:

دکتر مصطفی ستاک

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : كلیات تحقیق1
       1-1 انتخاب حوزه تحقیق2
     1-2 بیان خلاصه ای از مسئله و پرسش آغازین2
       1-3 ضرورت انجام تحقیق4
       1-4 نوآوری های تحقیق5
       1-5 اهداف تحقیق6
       1-6 نحوه بررسی ادبیات موضوع7
     1-7 کلید واژگان جستجو7
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع8
       2-1 مدیریت زنجیره تامین9
       2-2 تاریخچه و روند تکامل مدیریت زنجیره تامین10
 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
 

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 198011
             2-2-4 دهه 199011
       2-3 عملیات اصلی زنجیره تامین12
             2-3-1 عملیات تامین منابع و تدارکات13
                 2-3-1-1 خرید14
                   2-3-1-2 مدیریت مصرف15
                   2-3-1-3 انتخاب فروشنده15
                   2-3-1-4 مذاکره قرارداد16
                   2-3-1-5 مدیریت قرارداد17
       2-4 تاریخچه مساله انتخاب تامین کنندگان18
       2-5 روش های حل مسئله انتخاب تامین کنندگان22
             2-5-1 روش های تحلیلی22
             2-5-2 تکنیک های هوش مصنوعی22
 

2-5-3 تکنیک های MADM

24
 

2-5-4 مدل های ریاضی

25
             2-5-5 مدل های آماری27
             2-5-6 تئوری مجموعه های فازی27
       2-6 بررسی ویژگی های مختلف مساله انتخاب تامین کنندگان29
             2-6-1 تعین اندازه سفارشات به تامین کننده ها29
             2-6-2 مدل های چند دوره ای30
             2-6-3 مدل های موجودی30
       2-7 جمع بندی31
فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پیش فرض های آن32
       3-1 مقدمه33
       3-2 مدل سفارش یك محصول خاص33
       3-3 معیارهای مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامین کنندگان35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول37
     3-5 مدل انتخاب ترکیب بهینه وسائل حمل و نقل40
 
 

3-6 مدل انتخاب تامین كنندگان با حداقل کردن هزینه های موجودی و نگهداری کالا

41
       3-7 جمع بندی42
فصل چهارم: معرفی مدل های ارائه شده       43
       4-1 مقدمه44
       4-2 معرفی مدل پیشنهادی تک محصولی    44
             4-2-1 پارامترهای مدل تک محصولی44
             4-2-2 فرمولسازی ریاضی45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-3-1 پارامترهای مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-4 مدل انتخاب تامین کنندگان به همراه انتخاب وسایل حمل و نقل50
             4-4-1 پارامترهای مدل51
             4-4-2 فرمولسازی ریاضی52
             4-5 پارامترهای مدل انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن هزینه های موجودی54
             4-5-1 فرمولسازی ریاضی55
       4-6 جمع بندی57
 

فصل پنجم : نتایج عددی

58
     5-1 مقدمه59
     5-2 تکنیک های تصمیم گیری چند هدفه و برنامه ریزی آرمانی59
     5-3 تبدیل مدل غیر خطی چند هدفه به مدل غیر خطی تک هدفه63
     5-4 نتایج عددی برای مدل سفارش تک محصولی67
     5-5 مثال های عددی مدل سفارش همزمان چند محصول71
     5-6 نتایج عددی برای مدل انتخاب ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل77
     5-7 نتایج عددی برای مدل انتخاب تامین کنندگان با احتساب هزینه موجودی و نگهداری81
فصل ششم: نتیجه گیری84
     6-1 نتایج کسب شده85
   

 

فهرست جداول

عنوان جدولصفحات
جدول2-1 دسته بندی مقالات مختلف21
جدول 5-1 تعداد متغیر ها،محدودیت ها و محدودیت های غیر خطی65
جدول 5-2 تعداد متغیر ها، محدودیت های مسئله با ابعاد مختلف66
جدول 5-3 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی67
جدول 5-4 مثال عددی برای مدل تک محصولی70
جدول 5-5 ضریب مصرف مواد اولیه مختلف در محصولات71
جدول 5-6 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مسائل مختلف74
جدول 5-7 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مدل با ابعاد بزرگتر76
جدول 5-8 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل77
جدول 5-9 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل با سایز بزرگ79
جدول 5-10 محصولات و مواد اولیه تولیدی به وسیله هر تامین کننده81
جدول 5-11 ضریب مصرف هر یک از مواد اولیه در محصولات81
جدول 5-12 پاسخ های بهینه حاصل از حل مدل81
فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شكل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجیره تامین ساده9
شکل 2-2 زنجیره تامین توسعه یافته10
شکل 2-3 سیر تکاملی زنجیره تامین12
شکل 2-4 عملیات زنجیره تامین13
نمودار 2-5 توزیع مقالات هوش مصنوعی23
نمودار 2-6 توزیع مقالات MADM25
نمودار 2-7 توزیع مقالات مربوط به مدل های ریاضی26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازی منتشر شده در هر سال27
شکل 2-9 مقالات تركیبی روش AHP با سایر روش ها28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکی و ترکیبی در 10 سال اخیر29
شکل 3-1 شبکه تامین قطعه مورد نظر خریدار و مواد اولیه35
شکل 3-2 شبکه تامین مربوط به سفارش همزمان چند محصول39
شکل 5-1 روش های تصمیم گیری با اهداف چندگانه60
شکل 5-2 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی67
شکل 5-3 شبکه تامین بهینه برای سفارش همزمان چند محصول73
 

چکیده

زنجیره تامین، مجموعه ای از فعالیتها و فرآیندهای متنوع تجاری (همچون تأمین كننندگان، كارخانجات، توزیع كنندگان و خرده فروشان) می باشد، كه با یكدیگر درجهت بدست آوردن مواد خام، تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و تحویل این محصولات نهایی به خرده فروشان همكاری می كنند. امروزه شرکت های تولیدی برای حفظ جایگاه رقابتی خود باید هزینه های اضافی فرآیندهای مختلف زنجیره تامین را با بهره گرفتن از اصلاح فرآیندها کاهش دهند. از جمله اصلاح این فرآیندها، برون سپاری قطعات و خدماتی است که جزء کالاهای استراتژیک سازمان به حساب نمی آیند و با برونسپاری آن ها علاوه بر کاهش قیمت محصولات نهایی، هزینه های نیروی انسانی و تکنولوژی نیز كاهش می یابند و به این ترتیب امکان تمرکز بیشتر بر روی شایستگی های محوری سازمان فراهم می آید. در این میان انتخاب تامین کنندگان مناسب، به شکل معناداری منجر به کاهش هزینه های خرید مواد و بهبود شرایط رقابتی می گردد .به همین دلیل، متخصصین باور دارند که انتخاب تامین کننده، مهمترین فعالیت دپارتمان خرید است.

 

تاکنون مدلهای متفاوتی برای حل این مسئله به کار گرفته شده اند که همواره به انتخاب تامین کنندگان سطح اول که مستقیما با خریدار در ارتباطند می پردازند و توجهی به تامین کنندگان سطح دوم ندارند. این در حالی است که اغلب کارخانجات برای موضوع تامین کنندگان لایه دوم اهمیت ویژه ای قایل هستند و اگرچه در مطالعات آکادمیک توجهی به این موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد استفاده می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت و قیمت قطعات نهایی داشته باشد. به همین دلیل در این پژوهش تلاش بر این است تا علاوه بر تامین کنندگانی که به طور مستقیم با شرکت درارتباطند، تامین کنندگان تامین کنندگان نیز به عنوان سطح دوم تامین مورد بررسی قرار گیرند و تامین کنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب شوند. به این ترتیب با در نظر گرفتن خصوصیات تامین کنندگان سطح دوم نظیر قیمت، کیفیت و حمل و نقل به موقع، تاثیر ویژگی های مختلف آنان درانتخاب تامین کنندگان سطح اول بررسی می شود. در نهایت اعتبار مدل های ارائه شده با بهره گرفتن از نمونه های عددی متعدد سنجیده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.