مهندسی شیمی

پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
مھندسی شیمی – مھندسی فرایند
عنوان :
تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خشک کردن پاششی به عنوان گزینه ای مناسب برای خشک کردن پروبیوتیک ها و تبدیل آنها به محصول پودری شکل جامد پیشنهاد شده است. هر چند دماهای بالا باعث کاهش رطوبت محصول و در نتیجه پایداری و ماندگاری بیشتر آن خواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندن باکتری ها نیز منجر می شود.

هدف از این تحقیق، تعیین شرایط بهینه ای برای خشک کردن پاششی سوسپانسیون Bifidobacterium bifidum است. به این منظور سوسپانسیون هایی حاوی پودر آب پنیر، سوکروز، عصاره ذرت و مالتودکسترین تهیه و پس از استرلیزاسیون، 1664 B.bifidum PTCC به آن تلقیح شده و به مدت 48 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد و در شرایط بی هوازی قرار گرفت؛ سپس توسط خشک کن پاششی مدل (Buchi, Flawil, Switzerland) Buchi B-191، و تحت شرایط از پیش تعیین شده برای هر آزمایش خشک شد.

روش پاسخ سطحی یا Response Surface Methodology(RSM برای طراحی و تحلیل آزمایشات، مدلسازی فرایند و بهینه سازی مورداستفاده قرار گرفت. فاکتورها ی اصلی دمای هوای ورودی، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون در نظر گرفته شدند و درصد زنده ماندن B.bifidum و رطوبت پودر حاصله به عنوان پاسخهای موردنظر به منظور بهینه سازی انتخاب شدند.

از نقطه نظر آماری، در شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر درصد زنده ماندن و حداقل مقدار رطوبت در پودر محصول، مقادیر فاکتورهای اصلی به صورت زیر گزارش شدند:

.15/00gr = 4/00 ؛ مقدار مالتودکسترین bar = 103/15° ؛ فشار هوا C = دمای هوای ورودی

براساس مدل های پیش بینی شده برای پاسخها، دمای هوای ورودی موثرترین فاکتور بر هر دو پاسخ می باشد. همچنین می توان گفت رطوبت پودر محصول پس از دما بیشتر به مقدار مالتودکسترین بستگی دارد تا به فشار، اما در مورد درصد زنده ماندن فشار عامل موثرتری نسبت به مالتودکسترین می باشد.

مقدمه

پروبیوتیکها، باکتریهای زنده ای هستند که به عنوان مکملهای غذایی-دارویی به کار می روند و با تنظیم تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر سلامت میزبان خود میگذارند؛ به همین دلیل تولید و مصرف آنها در طی دو دهه اخیر افزایش زیادی یافته است.

گونه پروبیوتیکی مورد بررسی در این تحقیق 1644 B.bifidum PTCC می باشد. معمولا تولید غذاهای پروبیوتیکی محتوی B.bifidum در سطح 106–107 CFU به ازای هر گرم یا هر میلی لیتر توصیه می شود. اخیرا تکنولوژی خشک کردن پاششی به منظور تولید پودر پروبیوتیک پیشنهاد شده است. این روش به علت مزایای زیادی که نسبت به روش خشک کردن انجمادی دارد، می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آن به کار رود. از طرفی بکارگیری دماهای مورد نیاز برای تولید پودری با محتوای رطوبت حدود 4% که پایداری و ماندگاری آنرا تضمین می کند، منجر به کاهش درصد زنده ماندن پروبیوتیک می شود. به نظر می رسد حساسیت ذاتی این گونه نسبت به استرس های ناشی از خشک کردن پاششی امری غیر قابل اجتناب باشد، اما لازم است تا با تعیین مناسب ترین شرایط، این تاثیرات نامطلوب را به حداقل رساند. متاسفانه اطلاعات در زمینه بهینه سازی شرایط خشک کردن پاششی گونه B.bifidum بسیار ناچیز است. در این تحقیق سعی شده است تا با وجود محدودیت های پیش رو، بهینه سازی سه فاکتور از مهم تری ن فاکتورهای موثر بر خشک کردن پاششی گونه B.bifidum با هدف تولید پودری با کیفیت بالا، حداکثر سولهای پروبیوتیک زنده و حداقل رطوبت انجام شود. همچنین میزان تاثیر هر یک از این سه پارامترها بر درصد زنده ماندن B.bifidum در پی خشک کردن پاششی و رطوبت پودر محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل اول

روش های خشک کردن و دسته بندی انواع خشک کن ها

1-1- مقدمه

در بین کلیه واحدهای صنعتی شاید بتوان گفت که عملیات خشک کردن بیشترین کاربرد را داشته باشد؛ زیرا که در اکثر مراحل تولید لااقل یک مرحله خشک کردن به چشم می خور د. اگر بخواهیم تعریف جامعی از خشک کردن داشته باشیم باید گفت خشک کردن گرفتن رطوبت مواد تا رسیدن به یک محصول جامد است که به طرق مختلفی مانند حرارت دادن و تبخیر کردن آب درون مواد، کار مکانیکی یعنی فشرده کردن مواد و خارج کردن آب درون آن، جذب آب از درون مواد از طریق مواد شیمیایی جاذب الرطوبه, انجماد آب درون مواد و تصعید آن می تواند صورت گیرد که مهمترین آنها تبخیر رطوبت از طریق حرارت دهی می باشد که بیشتر مد نظر است. در این تحقیق نیز خشک کردن از طریق تبخیر صورت می گیرد و گاز داغ مورد استفاده در خشک کن هوا می باشد.

2-1- روش های خشک کردن

تعداد بسیار متنوع موادی که لازم است خشک شوند از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با هم کاملاً متفاوتند و همچنین طرق مختلف حرارت دهی برای فرایند خشک کردن وجود دارد بنابراین بسیار مشکل است که بتوان همه روش های ممکن برای خشک کردن را دسته بندی کرد. تعدادی از روش های معمول خشک کردن که در صنایع به کار می رود را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1-2-1- خشک کردن از طریق جابجایی

در این روش حرارت محسوس محیط گازی از طریق انتقال حرارت جابه جایی به سطح ماده تر داده می شود. عامل خشک کننده (هوا) از روی ماده تر یا از درون آن عبور داده می شود تا رطوبت ماده را تبخیر کند. برای صرفه جویی در انرژی مقداری از هوای خروجی به سیستم برگشت داده می شود. معمولاً از هوای داغ به عنوان عامل خشک کردن استفاده می شود ولی از مواد دیگری مانند گازهای خروجی از دستگاه ها یا بخار داغ و … نیز می توان به عنوان خشک کننده استفاده کرد. برای خشک کردن مواد قابل انفجار یا مواد اشباع از حلالهای آلی، از گاز بی اثری مانند نیتروژن یا مخلوط نیتروژن – بخار آب به عنوان عامل خشک کردن در یک سیستم کاملاً بسته استفاده می شود. در چنین سیستمی رطوبت تبخیر شده از طریق میعان از سیستم جدا می شود.

1-2-2- خشک کردن هدایتی

در این روش, حرارت لازم به طریق هدایتی از یک سطح داغ سوز ی، صفحه ای استوانه ای یا دیواره خشک کن تأمین می شود. در این روش خشک کردن مقدار انتقال حرارت به بدنه مواد، نه فقط به هدایت حرارتی سطح داغ بلکه همچنین به ضریب حرارت بین منبع گرم کننده و سطح داغ بستگی دارد.

منبع گرم کننده سطح داغ معمولاً بخار داغ، مایعات آلی، فلزات گداخته یا ذوب شده یا حاملهای دیگر انرژی اند که ضریب انتقال حرارت بالایی دارند. از آنجایی که همه حرا رت لازم برای تبخیر رطوبت ماده از میان لایه های مواد عبور می کند، راندمان حرارتی این روش خشک کردن بیشتر از راندمان روش جابه جایی است زیرا در روش جابه جایی بیشتر حرارت عامل خشک کننده از بالای مواد به بیرون از خشک کن هدایت می شود.

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

629 Replies to “پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

 1. بازتاب: free download for laptop
 2. بازتاب: sex toy
 3. بازتاب: Boost Your Confidence
 4. بازتاب: Dallas Office Furniture
 5. بازتاب: Domain Registration
 6. بازتاب: e marketing
 7. بازتاب: beauty
 8. بازتاب: jimmy choo
 9. بازتاب: dolce and gabbana
 10. بازتاب: vader streams apk
 11. بازتاب: vibrators for women
 12. بازتاب: tubidy
 13. بازتاب: challenge about sex toys
 14. بازتاب: Dr Kassabian
 15. بازتاب: gucci
 16. بازتاب: burberry
 17. بازتاب: versace
 18. بازتاب: Zakelijk
 19. بازتاب: unik present
 20. بازتاب: sm g530azwaatt
 21. بازتاب: porno
 22. بازتاب: beeg
 23. بازتاب: Pop
 24. بازتاب: sex toys for big woman
 25. بازتاب: real skin dildo
 26. بازتاب: large butt plug
 27. بازتاب: bbw sex wand
 28. بازتاب: kingcock strap on dildo
 29. بازتاب: most realistic dildo
 30. بازتاب: Family Porn World
 31. بازتاب: forex indicators alerts
 32. بازتاب: Parallel Profits Review
 33. بازتاب: seo
 34. بازتاب: new york web design
 35. بازتاب: Calvin Klein luchtje
 36. بازتاب: women's lingerie
 37. بازتاب: triple pleasure rabbit
 38. بازتاب: top sex toys categories
 39. بازتاب: change
 40. بازتاب: buy instagram followers
 41. بازتاب: thrusting vibe
 42. بازتاب: rabbit massagers
 43. بازتاب: dildo
 44. بازتاب: waterproof rabbit
 45. بازتاب: clit vibrators
 46. بازتاب: 伦敦华人微整形
 47. بازتاب: BEST FOREX SIGNALS
 48. بازتاب: Classified ads Ghana
 49. بازتاب: youtube banner creator
 50. بازتاب: new years eve hours
 51. بازتاب: linux mail server
 52. بازتاب: national health line
 53. بازتاب: adam and eve massager
 54. بازتاب: massager
 55. بازتاب: couple’s sex toys
 56. بازتاب: dildo
 57. بازتاب: thrusting rabbit
 58. بازتاب: anal sex starter kit
 59. بازتاب: vibrators for women
 60. بازتاب: lace strap on
 61. بازتاب: top dildo
 62. بازتاب: Business Exchange
 63. بازتاب: destiny boosting service
 64. بازتاب: סקס ישראלי
 65. بازتاب: i-phone cases
 66. بازتاب: s128
 67. بازتاب: go right here
 68. بازتاب: preventivo sito web
 69. بازتاب: sexleketøy
 70. بازتاب: Adult dating in india
 71. بازتاب: Smo-King
 72. بازتاب: bmw vin decoder
 73. بازتاب: play montezuma slot free
 74. بازتاب: ejaculating dildo
 75. بازتاب: tech
 76. بازتاب: easy insurance
 77. بازتاب: 918kiss
 78. بازتاب: фидуциар
 79. بازتاب: Corruption
 80. بازتاب: sarkari rojgar
 81. بازتاب: http://2sex.club
 82. بازتاب: http://sexycamslife.com
 83. بازتاب: luxury font
 84. بازتاب: entrepreneur synonym
 85. بازتاب: http://sexlive.ltd
 86. بازتاب: msn hotmail login
 87. بازتاب: mens shirts
 88. بازتاب: Sexy cams videos
 89. بازتاب: ek-gc200zkaxar
 90. بازتاب: Sexy live sex
 91. بازتاب: casti de copiat
 92. بازتاب: Sexy live chat
 93. بازتاب: http://freexxxvideos.us
 94. بازتاب: Cool shirts
 95. بازتاب: instagram followers
 96. بازتاب: Hip hop gossip
 97. بازتاب: Tyga Joe Budden
 98. بازتاب: scr888
 99. بازتاب: Hot Latina dance
 100. بازتاب: sexy Latina dance
 101. بازتاب: Pandora Charms
 102. بازتاب: Hot live females
 103. بازتاب: sexy cam performers
 104. بازتاب: Hot ladies
 105. بازتاب: Latest bollywood movies
 106. بازتاب: Free sexy cams
 107. بازتاب: Free adult sex
 108. بازتاب: utoptens.com
 109. بازتاب: Funny Instagram
 110. بازتاب: Jupiter FL Pest Control
 111. بازتاب: Free adult
 112. بازتاب: Healthyfood
 113. بازتاب: Yeah yeah
 114. بازتاب: 1gom
 115. بازتاب: hot girls live
 116. بازتاب: Funny videos
 117. بازتاب: sexy girls stream
 118. بازتاب: Too sexy
 119. بازتاب: target
 120. بازتاب: sexy cams live
 121. بازتاب: ThreatPost
 122. بازتاب: area code colombia
 123. بازتاب: Business lending
 124. بازتاب: Music videos
 125. بازتاب: rap hip hop
 126. بازتاب: Funny song
 127. بازتاب: Hot rap song
 128. بازتاب: Hip hop videos
 129. بازتاب: Comedy Hip hop
 130. بازتاب: space_miamii chat
 131. بازتاب: juicy chat
 132. بازتاب: hot mixtape
 133. بازتاب: Asd hot webcam chat
 134. بازتاب: Hot rap mixtape
 135. بازتاب: bathroom tiling Nelson
 136. بازتاب: cam chat
 137. بازتاب: cam chat
 138. بازتاب: win64_154028.4501
 139. بازتاب: Sexy girls
 140. بازتاب: Hot chat
 141. بازتاب: Mobile erotic chat
 142. بازتاب: custom apparel
 143. بازتاب: Full Report
 144. بازتاب: tl wr700n manual
 145. بازتاب: wunderino casino
 146. بازتاب: How to Use Dildo
 147. بازتاب: SEO
 148. بازتاب: horny lesbians milf
 149. بازتاب: free porn
 150. بازتاب: attacco di panico
 151. بازتاب: sexy Latina duo
 152. بازتاب: sexy gaming Chat
 153. بازتاب: sweet Sofia cam
 154. بازتاب: sexy Melody webcam
 155. بازتاب: Tory Burch
 156. بازتاب: Sexy chat
 157. بازتاب: Comedy rap
 158. بازتاب: funny hip hop
 159. بازتاب: hot hunk sexy
 160. بازتاب: excel development
 161. بازتاب: 海外新闻发布
 162. بازتاب: business opportunity
 163. بازتاب: Guitar
 164. بازتاب: fresh music
 165. بازتاب: Fantasy Data
 166. بازتاب: Chaturbate
 167. بازتاب: desilady
 168. بازتاب: 무료스핀
 169. بازتاب: nipple sex toy
 170. بازتاب: prostate massage
 171. بازتاب: 토토사이트
 172. بازتاب: steel drum workshop
 173. بازتاب: 온라인블랙잭
 174. بازتاب: polythene roll
 175. بازتاب: federal government
 176. بازتاب: fake id god
 177. بازتاب: 먹튀검증
 178. بازتاب: 토토사이트
 179. بازتاب: 안전공원
 180. بازتاب: marble tiles
 181. بازتاب: #NewMusic
 182. بازتاب: #TheConsultants
 183. بازتاب: #cherry
 184. بازتاب: Mağusa Eleman
 185. بازتاب: viagra store near me
 186. بازتاب: black jesus everlast
 187. بازتاب: лиза губин
 188. بازتاب: 스포츠토토
 189. بازتاب: 안전공원 추천
 190. بازتاب: ios free hacked games
 191. بازتاب: buy 4fmph
 192. بازتاب: 海外营销
 193. بازتاب: 사다리사이트
 194. بازتاب: 먹튀검증
 195. بازتاب: penis sleeve
 196. بازتاب: anavar before and after
 197. بازتاب: a place for mom
 198. بازتاب: пакистанка
 199. بازتاب: pga dentistry
 200. بازتاب: penis extension
 201. بازتاب: clamps for nipples
 202. بازتاب: anal bead
 203. بازتاب: windows vps
 204. بازتاب: anal sex
 205. بازتاب: long anal beads
 206. بازتاب: anal plugs
 207. بازتاب: icicles glass toys
 208. بازتاب: visqueen dpm
 209. بازتاب: deichlounge büsum
 210. بازتاب: visqueen
 211. بازتاب: عکس سکسی
 212. بازتاب: LolyCam 18+
 213. بازتاب: bokep indo
 214. بازتاب: Kneipp Douche 2 In 1 men
 215. بازتاب: click resources
 216. بازتاب: look at more info
 217. بازتاب: 안전놀이터
 218. بازتاب: asus pb258q manual
 219. بازتاب: USB Sex Toys
 220. بازتاب: vibrating dildo
 221. بازتاب: vaginal dildo
 222. بازتاب: 24 опен секс
 223. بازتاب: beast tv
 224. بازتاب: 먹튀검증
 225. بازتاب: curso online
 226. بازتاب: pool service
 227. بازتاب: Wand massager
 228. بازتاب: Couples vibrators review
 229. بازتاب: Best realistic vibrator
 230. بازتاب: 1850. Week 11 Notes
 231. بازتاب: Create Your Own Store
 232. بازتاب: squat rack
 233. بازتاب: Chicago SEO
 234. بازتاب: detox tea
 235. بازتاب: see this here
 236. بازتاب: Google
 237. بازتاب: Google
 238. بازتاب: double penetration ring
 239. بازتاب: guitar music theory
 240. بازتاب: Mcafee Activate
 241. بازتاب: VIP Desert Safari
 242. بازتاب: Dildos
 243. بازتاب: chwilówki
 244. بازتاب: smartphone repair
 245. بازتاب: realistic penis enhancer
 246. بازتاب: CBD gummies
 247. بازتاب: dank vapes
 248. بازتاب: dildo with balls
 249. بازتاب: strap on harness
 250. بازتاب: realistic masturbator
 251. بازتاب: suction cup dong
 252. بازتاب: buy crystal meth
 253. بازتاب: Consultant SEO
 254. بازتاب: oxycodone online 
 255. بازتاب: Buy exotic carts
 256. بازتاب: هاي مصر
 257. بازتاب: buy CBD oil
 258. بازتاب: MALWAREBYTES BUY
 259. بازتاب: best CBD oil for dogs
 260. بازتاب: best CBD oil for pain
 261. بازتاب: best CBD oil for sleep
 262. بازتاب: best CBD capsules
 263. بازتاب: best CBD oil
 264. بازتاب: best CBD oil for dogs
 265. بازتاب: best CBD oil for sleep
 266. بازتاب: best CBD gummies
 267. بازتاب: best CBD gummies
 268. بازتاب: buy CBD oil
 269. بازتاب: best CBD oil for sleep
 270. بازتاب: CBD oil for anxiety
 271. بازتاب: best CBD oil for pain
 272. بازتاب: best CBD oil for anxiety
 273. بازتاب: best CBD oil for pain
 274. بازتاب: best CBD capsules
 275. بازتاب: best CBD oil
 276. بازتاب: best CBD oil
 277. بازتاب: best CBD capsules
 278. بازتاب: CBD oil near me
 279. بازتاب: best CBD oil
 280. بازتاب: best CBD gummies
 281. بازتاب: best CBD oil
 282. بازتاب: best CBD oil
 283. بازتاب: best CBD gummies
 284. بازتاب: best CBD gummies
 285. بازتاب: best CBD gummies
 286. بازتاب: best CBD oil
 287. بازتاب: best CBD gummies
 288. بازتاب: best CBD gummies
 289. بازتاب: best CBD gummies
 290. بازتاب: pc games
 291. بازتاب: pc app
 292. بازتاب: app for laptop
 293. بازتاب: games for pc
 294. بازتاب: app for pc
 295. بازتاب: apps for pc download
 296. بازتاب: app download for windows
 297. بازتاب: free download for laptop
 298. بازتاب: how to win at roulette
 299. بازتاب: vape shop near me
 300. بازتاب: knight rider
 301. بازتاب: make money online
 302. بازتاب: best roulette software
 303. بازتاب: how to win at roulette
 304. بازتاب: make money fast
 305. بازتاب: CARA THIEN CBD Fraudster
 306. بازتاب: backlink
 307. بازتاب: kratom near me
 308. بازتاب: ghế chống gù lưng
 309. بازتاب: buy CBD oils
 310. بازتاب: best CBD oil UK
 311. بازتاب: CBD oil
 312. بازتاب: CBD oil for pain
 313. بازتاب: CBD oils UK
 314. بازتاب: CBD oil for depression
 315. بازتاب: best CBD oil
 316. بازتاب: best CBD oil
 317. بازتاب: CBD oils
 318. بازتاب: CBD oil for depression
 319. بازتاب: CBD oils
 320. بازتاب: best CBD oil
 321. بازتاب: best CBD oils UK
 322. بازتاب: free instagram followers
 323. بازتاب: Xanax bars for sale
 324. بازتاب: transfer file
 325. بازتاب: online brands
 326. بازتاب: linkedin
 327. بازتاب: Work from Home Jobs
 328. بازتاب: Earn Money Online
 329. بازتاب: Make Money Fast
 330. بازتاب: Work from Home Jobs
 331. بازتاب: Work from home
 332. بازتاب: bitcoin slots
 333. بازتاب: apk for pc download
 334. بازتاب: free apk for laptop
 335. بازتاب: games for pc download
 336. بازتاب: pc games for windows 10
 337. بازتاب: pc games for windows xp
 338. بازتاب: apps for pc download
 339. بازتاب: apps for pc download
 340. بازتاب: kratom
 341. بازتاب: disposable vape
 342. بازتاب: на сайте my VIDEO
 343. بازتاب: Jed Fernandez
 344. بازتاب: AC Repair Dubai
 345. بازتاب: Sonia Randhawa
 346. بازتاب: bombar instagram
 347. بازتاب: sarkari jobs
 348. بازتاب: bengal kittens
 349. بازتاب: Sonia Randhawa
 350. بازتاب: Ayurveda Online Shop
 351. بازتاب: Sonia Randhawa
 352. بازتاب: kratom near me
 353. بازتاب: kratom near me
 354. بازتاب: Escorts
 355. بازتاب: cbd cats
 356. بازتاب: cbd oil for pain
 357. بازتاب: maeng da kratom
 358. بازتاب: Sonia Randhawa
 359. بازتاب: Sonia Randhawa
 360. بازتاب: Sonia Randhawa
 361. بازتاب: 5euros
 362. بازتاب: Sonia Randhawa
 363. بازتاب: Sonia Randhawa
 364. بازتاب: Sonia Randhawa
 365. بازتاب: SEO Canberra
 366. بازتاب: 5euros
 367. بازتاب: Tailored Training
 368. بازتاب: casino med snabba uttag
 369. بازتاب: CBD for sale
 370. بازتاب: Handlateknik
 371. بازتاب: كبرياء
 372. بازتاب: ثقة
 373. بازتاب: الخيانة
 374. بازتاب: حلوه خيال
 375. بازتاب: حزن و الم
 376. بازتاب: Amsterdam escorts
 377. بازتاب: 5euros
 378. بازتاب: Kratom near me
 379. بازتاب: RoyalCBD
 380. بازتاب: RoyalCBD
 381. بازتاب: RoyalCBD
 382. بازتاب: cbd vs thc
 383. بازتاب: RoyalCBD
 384. بازتاب: RoyalCBD
 385. بازتاب: RoyalCBD.com
 386. بازتاب: RoyalCBD.com
 387. بازتاب: cbd oil wisconsin
 388. بازتاب: RoyalCBD
 389. بازتاب: RoyalCBD.com
 390. بازتاب: Royal CBD
 391. بازتاب: virginia
 392. بازتاب: Royal CBD
 393. بازتاب: washington state
 394. بازتاب: RoyalCBD
 395. بازتاب: RoyalCBD
 396. بازتاب: tennessee cbd
 397. بازتاب: RoyalCBD.com
 398. بازتاب: RoyalCBD
 399. بازتاب: cbd pennsylvania
 400. بازتاب: cbd oil new york
 401. بازتاب: cbd oil new hampshire
 402. بازتاب: cbd oil new jersey
 403. بازتاب: Royal CBD
 404. بازتاب: RoyalCBD.com
 405. بازتاب: cbd mississippi
 406. بازتاب: missouri
 407. بازتاب: michigan
 408. بازتاب: cbd oil georgia
 409. بازتاب: cbd florida
 410. بازتاب: RoyalCBD.com
 411. بازتاب: Royal CBD
 412. بازتاب: arizona cbd
 413. بازتاب: RoyalCBD.com
 414. بازتاب: cbd alabama
 415. بازتاب: RoyalCBD
 416. بازتاب: Royal CBD
 417. بازتاب: beginner guide cbd oil
 418. بازتاب: RoyalCBD.com
 419. بازتاب: RoyalCBD.com
 420. بازتاب: cbd oil recipes
 421. بازتاب: vaping cbd oil e liquid
 422. بازتاب: Royal CBD
 423. بازتاب: RoyalCBD.com
 424. بازتاب: RoyalCBD.com
 425. بازتاب: RoyalCBD
 426. بازتاب: cbd legal status
 427. بازتاب: RoyalCBD
 428. بازتاب: CBD pills
 429. بازتاب: THC Cartridge
 430. بازتاب: اغاني
 431. بازتاب: lesbian porn
 432. بازتاب: MILF
 433. بازتاب: schwule boys treffen
 434. بازتاب: umod
 435. بازتاب: MALWAREBYTES FREE
 436. بازتاب: investment sales broker
 437. بازتاب: Electrician SEO
 438. بازتاب: games for pc download
 439. بازتاب: laptop app free download
 440. بازتاب: pc games for windows xp
 441. بازتاب: apps for pc
 442. بازتاب: Fakaza
 443. بازتاب: Escort amsterdam
 444. بازتاب: Business Coach
 445. بازتاب: anvelope chisinau
 446. بازتاب: Online Impacts
 447. بازتاب: options trading
 448. بازتاب: affiliate link
 449. بازتاب: tech news websites
 450. بازتاب: Dank Vapes
 451. بازتاب: Teacup Puppies For Sale
 452. بازتاب: Escort amsterdam
 453. بازتاب: Pc repaeatur bubikon
 454. بازتاب: Group Benefits Chicago
 455. بازتاب: faridzudin
 456. بازتاب: Corporate Speaker
 457. بازتاب: big square sunglasses
 458. بازتاب: traveling
 459. بازتاب: buy counterfeit money
 460. بازتاب: سکس گروهی
 461. بازتاب: sex truth questions
 462. بازتاب: english bulldog puppies
 463. بازتاب: Buy Cocaine Online
 464. بازتاب: اغاني
 465. بازتاب: Venice photography
 466. بازتاب: AUSTRALIA PR POINTS
 467. بازتاب: health insurance broker
 468. بازتاب: health insurance broker
 469. بازتاب: Employee benefits
 470. بازتاب: Nostal Asia
 471. بازتاب: cannabis4homes.com
 472. بازتاب: jewlery boxes
 473. بازتاب: internet radio
 474. بازتاب: thick dildo
 475. بازتاب: gamdom
 476. بازتاب: gel nail varnish
 477. بازتاب: bitsler
 478. بازتاب: wolfbet
 479. بازتاب: stake.com
 480. بازتاب: Nairobi
 481. بازتاب: Loans
 482. بازتاب: business
 483. بازتاب: exchangecrypto
 484. بازتاب: male masturbator review
 485. بازتاب: Denver SEO consultant
 486. بازتاب: colorado seo company
 487. بازتاب: اغانى شعبى
 488. بازتاب: bartender training

دیدگاهتان را بنویسید