پایان نامه

پایان نامه قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF

2-3-32 طبقه‌بندی بارهای غیرعادی]23[

 

‏1- تغییرات شدید در فشار هوا، نظیر:

انفجار بمب، انفجار گاز، انفجار مواد سوختی، انفجارت خارج ساختمان.

2- برخوردهای تصادفی، نظیر:

برخورد وسایل نقلیه موتوری با ساختمان، برخورد هواپیما با ساختمان.

3- بارهای غیرعادی ناشی از نشست‌های پیش‌بینی‌نشده

4- فشارهای غیرعادی ناشی از ایجاد گودال در زمین مجاور

و…

 

 

2-3-4– موارد کاربرد ملاحظات مرتبط با خرابی پیش‌رونده

 

استاندارد انگلیسی:

ساختمان‌های با 5 طبقه یا بیشتر نیازمند بررسی حذف عضو باربر یا پیش‌بینی بست و اتصالات مناسب یا هر دو می‌باشند]20[.

 

آئین نامه‌  DOD:

ساختمان‌هایی با 3 طبقه یا بیشتر نیازمند ملاحظاتی در برابر خرابی پیش‌رونده در زمینه تهدیدهای تروریستی می‌باشند .[22]

  

آئین نامه‌  اروپایی:

در این آئین نامه خرابی پیش‌رونده در چهار گروه بررسی می‌گردد:

گروه 1: این گروه شامل ساختمان‌های مسکونی با 3 طبقه یا کمتر می باشد و هیچ ملاحظاتی برای در نظر گرفتن این حوادث مورد نیاز نیست.

گروه 2: این گروه شامل ساختمان‌های مسکونی بین 3 تا 6 طبقه، ساختمان‌های اداری کمتر از 4 طبقه می‌باشد و هیچ ملاحظاتی فراتر از مقررات پایداری و مقاومت که در کد اروپایی ارائه شده است مورد نیاز نمی‌باشد.

گروه 3: ساختمان‌هایی با 10 طبقه یا کمتر که تحلیل ساده استاتیکی معادل بر اساس دستورالعمل‌های طراحی مربوطه ضروری است.

گروه 4: در ساختمان‌ها با بیش از 10 طبقه باید تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام گیرد]20.[

 

آئین نامهGSA:

با لحاظ نمودن نوع کاربری ساختمان، سکونت مجاورت با وسایل نقلیه متحرک یا پارک شده، طراحی لرزه‌ای و ملاحظات مربوطه در نظر گرفته شود]21.[

 

 

2-3-5– روش‌های کلی بررسی پدیده خرابی پیش‌رونده [24 و 25 و 26]

 

عمده استانداردها به سه روش طراحی برای کاهش خرابی پیش‌رونده اشاره می‌کنند.

 

  • روش کنترل حادثه1
  • روش طراحی غیرمستقیم2
  • روش طراحی مستقیم3

    1-5-3-2 روش کنترل حادثه:

 

در بعضی موارد احتمال خرابی به علت حوادث غیرعادی از قبیل انفجار گاز یا برخورد وسایل نقلیه (شکل 12-2) را می‌توان با بهره گرفتن از روش‌های زیر کاهش داد:

 

  1  Event Control Method

  2  Indirect Design Methods

  3  Direct Design Methods

 

  • حذف حادثه: به طور مثال به وسیله عدم استفاده از گاز یا عدم ذخیره مواد اشتعال زا.
  • حفاظت در برابر حادثه: به طور مثال با ایجاد حصار برای ستون‌ها و دیوارهایی که در معرض برخورد وسایل نقلیه هستند.
  • و…

روش کنترل حادثه، چون مقاومت سازه را در مقابل خرابی پیش‌رونده افزایش نمی‌دهد و از طرفی به عواملی بستگی دارد که از کنترل طراح خارج می‌باشند، لذا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد [25].

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: عمران – سازه عنوان:بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF