پایان نامه

پایان نامه طراحی فضاهای اداری

ایده اولیه در طراحی فضاهای اداری:

ایده اولیه طراحی اداری تأثیر عمیقی بر طرح می گذارد و دقیقاً از برنامه ریزی کار ناشی می شود. چرا که برنامه ریزی اندازه و فرم ساختمان را تعیین می کند. دو ایده اصلی می تواند در نظر گرفته شود:
پلان قراردادی یا رسمی که در آن بیشتر بخش محیطی ساختمان دارای فضاهای مجزا از یکدیگر است و پلان باز که در آن کل کارمندان توسط جدا کننده های کوتاه یا مبلمان مدولار از یکدیگر جدا شده اند. مسلماً ایده اولیه بسیار مرتبط با تصمیم گیریها و بر طبق استانداردهای فضایی است و ضمن جمع آوری اطلاعات، می بایست در مورد آن تصمیم گیری شود.          
برای هر یک از دو کانسپت اصلی گفته شده چند نقطه ضعف و قوت وجود دارد. چنانچه از نامش پیداست، پلان رسمی، سالها شیوه معمول و متداول طرح دفاتر اداری بوده و حداقل توسط نسل کهن کارفرمایان ترجیح داده می شود. در یک اداره مرکزی که دارای میزان کارمند و ارباب رجوع زیاد است، پاسخ دادن به این سیستم در پلان منجر به اشغال تمامی محیط ساختمان توسط دفاتر بسته است.
نقاط قوت طراحی بسته عبارتند از:        
1- فضای شخصی قابل درک برای کارمندان فراهم می شود.         
2- این پلان برای مؤسساتی که خطوط مشخصی برای جدا سازی بخشهای مختلف خود دارند، مناسب است.
3- استفاده از فضای جلسات در حداقل آن می باشد.        
نقاط ضعف طراحی بسته عبارتند از:       
1- در صورت تغییرات، دیوارها باید تخریب شوند.         
2- در فضاهای داخلی از نور طبیعی استفاده نمی شود.      
3- اتلاف انرژی به دلیل استفاده کمتر از نور طبیعی بالا است.        
پلان باز طرفداران خاص خود را در ایده های اولیه طراحی فضاهای اداری داراست، تا جایی که حتی هیئت رئیسه ارشد نیز در فضاهای جدا شده توسط دیوارهای جدا کننده کوتاه قرار می گیرند. این طراحی در اروپا ریشه گرفت و در دهه 1960 به آمریکا رفت و در دفاتر مرکزی ًیونی رویالً و ًویر هوسرً مورد استفاده قرار گرفت. در سالهای اخیر، طراحی باز بیشتر مورد پذیرش واقع شده اما کمتر پیش می آید که برای مسئولان عالی رتبه دفاتر بسته طرح نشود. از اینرو کارفرمایان و رؤسا که گروه خاصی را تشکیل می دهند، در اتاق کارهای راحت قرار می گیرند. در طراحی باز فضا نیاز به تمهیدات صوتی دارد.
نقاط قوت طراحی باز عبارتند از:
1- کارمندان بیشتری از نور طبیعی برخوردار هستند.        
2- پلان بسیار انعطاف پذیر بوده و فضا می تواند به راحتی به گونه ای، متفاوت ساماندهی شود.
3- با بهره گرفتن از فضای کارهای مدولار، تفاوت میان فضای مورد استفاده کارمندان قابل حل است.
4- به دلیل استفاده بیشتر از نور طبیعی مقرون به صرفه تر است.     
نقاط ضعف سیستم طراحی باز عبارتند از:
1- فضای شخصی نامحسوس بوده، گاهی به کلی موجود نیست.    
2- طرح پلان ساختمان به شکل بلند و کشیده امکان پذیر نیست.   
3- پیدا کردن مسیر برای ارباب رجوع مشکل است.         
4- فضای جلسات بیشتری، نسبت به پلان بسته، مورد نیاز است.    
چنانچه در بالا گفته شد، طرحهای ادارات امروزه، انتخابی میان دو ایده اصلی مذکور هستند، با این نیاز همیشگی و مشترک که بخش مدیریت، باید از فضای کار جدا باشد. در سیستم باز قرار گرفتن مدیریت در بخشهای پیرامونی و یا جدا سازی آن توسط جدا کننده های شیشه ای، این نتیجه را حاصل می کند.

2-3-7-1 چگونگی  طراحی ساختمانهای اداری:

چگونگی طراحی محیط کار رابطه مستقیمی با افزایش یا کاهش عملکرد سازمانی دارد؛ عواملی وجود دارد که اگر در طراحی محیط کار مورد توجه قرار نگیرد، کارهای سازمانی به درستی انجام نمی گیرد و با کاهش بازده مواجه خواهیم شد. بنابراین در ابتدا با پرداختن به عوامل زیر، به الگوهایی مناسب جهت طراحی محیط کار خواهیم رسید.
عواملی که در طراحی محیط کار باید مورد توجه قرار گیرد:
اولین عاملی که در طراحی محیط کار باید مورد توجه قرار گیرد، عامل «سرو صدا» است. عامل «سرو صدا»رابطه آشکار و قابل پیش بینی با عملکرد افراد در محیط کار دارد؛ سر و صدا باعث کاهش عملکرد افراد و ناخشنودی آنها می شود.  
دومین عاملی که در طراحی محیط کار باید مورد توجه قرار گیرد، «موسیقی» است. پخش موسیقی در محیط کار باعث می شود شرایط کار برای افراد، مطبوعتر شود. موسیقی باعث می شود دوره های ملالت و خستگی کاهش پیدا کند و کارکنان هشیار باقی بمانند.        
درجه حرارت» سومین عاملی است که در طراحی محیط کار باید در نظر بگیریم. درجه حرارت عاملی است که بر عملکرد شغلی و سلامت کارکنان اثر مستقیم دارد. بسیاری از مشاغل نیازمند آن است که کارکنان در درجه حرارت شدید کار کنند (صنعت فولاد، ریخته گری) و برخی مشاغل دیگر نیز وجود دارد که کارکنان باید وظایف شغلی خود در درجات حرارت بسیار پایین انجام دهند (صنایع بسته بندی).
چهارمین عامل که در طراحی محیط کار، مورد بحث قرار می گیرد، «بهره گیری مناسب از رایانه ها» ست. استفاده از رایانه ها در طی دو دهه گذشته و بهره گیری فزاینده از آن باعث شده است طراحی محیط کار نیز دچار تحول و دگرگونی شود.          
در طراحی محیط کار، می توانیم از نوع خاصی از طراحی محل کار که اصطلاحاً به آن «فضای باز» گفته می شود، استفاده کنیم؛ در این نوع طراحی محیط کار، دیوارهای اتاق ها برداشته شده و فضای کار وسعت پیدا می کند. واحدهای مختلف کار با توجه به ماهیت آن تقسیم بندی می شود و هر واحد کار نیز نزدیک واحد کار مرتبط دیگر، قرار می گیرد. هدف اصلی ابداع کنندگان این طرح آن بوده است که با خذف دیوارهای اتاق کار، کارکنان بتوانند با یکدیگر بهتر ارتباط برقرار سازند، کمک رسانی به آنان ساده تر انجام گیرد و سرپرست واحد نیز بهتر بتواند فعالیت های افراد تحت نظارت خود را جهت دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده سازمان، هماهنگ سازد.

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 پایان نامه ارشد: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی