پایان نامه

پایان نامه در مورد قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF

2-3-8- مقایسه آیین‌نامه‌های  UFC و GSA

 

در آیین‌نامه‌های سنتی طراحی سازه‌ها، بحث خرابی پیش‌رونده به صورت غیرمستقیم برای سازه‌ها در نظر گرفته می‌شد. این آیین‌نامه‌ها روش‌هایی مانند تیرچه ریزی شطرنجی، پلان مناسب، بستن دیوارهای عمود بر هم در گوشه‌های سازه و… را توصیه می‌کردند.

اما اخیراً آیین‌نامه‌هایی برای بحث خرابی پیش‌رونده در سازه‌ها تدوین شده است که به صورت جامع و در جزئیات بیشتری، خرابی پیش‌رونده را در طراحی سازه‌ها مدنظر قرار می‌دهند. از مهم‌ترین و جدیدترین آیین‌نامه‌های مرتبط با پدیده خرابی پیشرونده می‌توان به آیین‌نامه‌های  UFC 4-023-03و2003  GSA اشاره کرد.

هر دو آیین‌نامه GSA و UFC ٬ رویکرد تقریباً مشابهی را برای روش مسیر جایگزین ارائه می‌دهند ولی با بررسی جزئیات این دو آیین‌نامه در رابطه با نحوه اعمال روش مسیر جایگزین می‌توان به موارد مهم زیر اشاره نمود [21,11]:

 

1- ناحیه فروریختگی مجاز در UFCکوچک‌تر از ناحیه فروریختگی مجاز در GSA می‌باشد، یعنی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند. (محدوده فروریختگی مجاز برای هر دو آیین‌نامه در بخش 1-3-2 پایان‌نامه اشاره شده است.)

 

2- UFC در مقایسه با GSA بار ثقلی بزرگ‌تری را بر سازه اعمال می‌کند و همچنین تأثیر نیروی جانبی را نیز در نظر می‌گیرد. (ترکیبات بارگذاری مربوط به آیین‌نامه  GSA2003 در جدول (2-1) و ترکیب بار UFC 2009 در بخش (3-4-5) پایان‌نامه اشاره شده است.)

لازم به ذکر است که آیین‌نامه UFC در سال 2005 تدوین‌شده و ویرایش دوم آن در سال 2009 چاپ شده است. آخرین ویرایش این آیین‌نامه مربوط به سال 2010 می‌باشد. با توجه به اینکه در این پایان‌نامه برای بررسی خرابی پیش‌رونده از این آیین‌نامه استفاده شده است، در فصل سوم (بخش 3-4) جزئیات مربوط به این آیین‌نامه مانند روش‌های تحلیل و طراحی، ترکیبات بارگذاری و موارد دیگر مربوط به آن به طور کامل بررسی شده است.

 

2-4- مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه خرابی پیش‌رونده:

 

پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بود که برای اولین بار بحث خرابی پیش‌رونده در طراحی سازه‌ها به صورت جدی در میان محققان مطرح شد. لازم به ذکر است که آیین‌نامه GSA در سال 2003 و آیین‌نامه UFC در سال 2005 تدوین‌شده‌اند. ویرایش اولین آیین‌نامه طراحی سازه‌ها در مقابل خرابی پیش‌رونده در سال 2003 میلادی، تصدیق‌کننده این مطلب می‌باشد.

 

  • سال 2003 میلادی
  • یکی از اولین تحقیقاتی که در زمینه خرابی پیش‌رونده انجام شد توسط ویلیامسون1 و کیا کوچی2 بود. ایشان با بهره گرفتن از یک مدل دو بعدی به مقایسه دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی در بحث خرابی پیش‌رونده پرداخت و به این نتیجه رسید که در تحلیل استاتیکی چون اثرات دینامیکی ناشی از حذف ستون دیده نمی‌شود، جواب‌ها دست پایین می‌باشند]27[.

البته باید ذکر شود که در آیین‌نامه‌های خرابی پیش‌رونده که پس از آن تدوین شدند، در تحلیل‌های استاتیکی برای لحاظ کردن تقریبی اثرات دینامیکی ناشی از حذف ستون از ضرایب افزایش بار استفاده شده است.

 

  • سال 2005

پاول3 با بهره گرفتن از یک مدل دو بعدی به مقایسه تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی پرداخت و به این نتیجه رسید که ضریب افزاینده بار 2 در تحلیل‌های استاتیکی منجر به نتایج محافظه‌کارانه می‌شود و بهتر است که برای تحلیل خرابی پیش‌رونده از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده گردد]28 .[

Williamson   1

  2 Kaewkulchai

  3 Powell

 

  • سال 2006
  • روت 1و همکارانش با ادامه کار پاول دریافتند که ضریب افزایش بار 1.5 به جای 2 تأثیر دینامیکی را به خصوص برای قاب خمشی فولادی بهتر نشان می‌دهد[29].

 

  • سال 2007
  • رونالد هامبرگر2 به توضیح و تفسیر انواع روش‌های تحلیل بر اساس مسیر جایگزین انتقال بار پرداخته است. روش‌های تحلیلی ارزیابی خرابی پیش‌رونده عبارت‌اند از:

1- روش‌ استاتیکی خطی

2- روش‌ استاتیکی غیرخطی

3- روش‌ دینامیکی خطی

4- روش دینامیکی غیرخطی [30]

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: عمران – سازه عنوان:بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF