پایان نامه

پایان نامه درباره اپیدمیولوژی جهانی دیابت ملیتوس

اپیدمیولوژی جهانی

میزان وقوع جهانی دیابت ملیتوس طی دو دهه گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است. گرچه میزان وقوع هر دو نوع دیابت( دیابت ملیتوس نوع یک و دو) در سراسر جهان در حال افزایش است ولی انتظار میرود که سرعت این افزایش در دیابت ملیتوس نوع دو در آینده بیشتر باشد، که دلیل آن ، افزایش شیوع چاقی و کاهش میزان فعالیت بدنی است .همچنین شیوع دیابت ملیتوس با افزایش سن بیشتر می‌شود، به طوریکه طبق آمار سال 2000 میزان وقوع دیابت در افراد زیر بیست سال، دودهم درصد و در افراد بالای بیست سال هشت و شش دهم درصد و در افراد بالای شصت و پنج سال بیست درصد برآورد شده است. میزان وقوع این بیماری در اکثر محدوده های سنی در دو جنس مرد و زن مشابه است ولی شیوع آن در مردان بالای شصت سال کمی بیشتر از زنان میباشد. میزان بروز هر دونوع دیابت در نژادها و نقاط مختلف جهان متفاوت است برای مثال بیشترین میزان بروز دیابت ملیتوس نوع یک در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک و..)دیده میشود ولی در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام، (مانندژاپن) میزان بروز دیابت نوع یک بسیار کم است و دراروپای شمالی و ایالات متحده میزان بروز آن در حد متوسط قرار دارد در کل نژاد آفریقایی آمریکایی، بومیان آمریکا(سرخ پوستان) و آسیا نژادهای پرخطر محسوب می‌شوند(49و8).

میزان وقوع دیابت ملیتوس نوع دو و اختلال تحمل گلوکز، در بعضی از جزایر اقیانوس آرام بسیار زیاد و در کشورهایی مانند هند و ایالات متحده امریکا در حد متوسط و در روسیه و چین نسبتا کم است. به نظر می‌رسد این اختلافات ناشی از عوامل ژنتیکی رفتاری ومحیطی باشد. تفاوتهای چشمگیری نیز در میزان وقوع دیابت ملیتوس در میان قومها و نژادهای مختلف داخل یک کشوردیده میشود(49و8).

اپیدمیولوژی درایران

 جهان در حالی وارد قرن بیست و یکم شد که بیش از یکصدو چهل میلیون نفر مبتلا به بیماری دیابت بودند. دراین میان سهم کشور ما حدود سه و نیم تا چهار میلیون نفر دیابتی است. این درحالی است که متخصصان و کارشناسان پیوسته درباره روند رو به رشد بیماری دیابت در کشورمان به عنوان شایعترین بیماری غدد درون ریز در دهه‌های اخیر هشدار میدهند. بیماری دیابت یکی از سه عامل اول مرگ ومیر در دنیاست. بیماری زایی این عارضه چه از نظر هزینه های درمانی و چه از جهت از کارافتادگی بسیار بالاست ویکی از عمده ترین مسائل بهداشتی درمانی در جوامع بشمار میرود از سوی دیگر همراهی آن با چاقی و افزایش چربی خون، احتمال ایجاد بیماری قلبی عروقی را به عنوان اولین عامل مرگ و میر در انسان به شدت افزایش میدهد(8).

بیش از بیست درصد کودکان ایرانی که در سنین مدرسه هستند اضافه وزن دارندکه به دلیل تغذیه نادرست است و میتواند زمینه ساز دیابت نوع دو باشد. در برنامه کشوری غربالگری و مهار بیماری دیابت مشخص شده که پانزده درصد مردان و سی درصد زنان دچار اختلال تحمل گلوکز هستند(8).

دیابت شایع ترین بیماری غیر واگیر در ایران است. شیوع آن در کشور ما سه تا پنج درصد است یعنی معادل دو تا سه و نیم میلیو ن نفر از جمعیت کل کشور این رقم شامل کسانی است که یا مبتلا به این بیماری اند یا مستعد ابتلا به آن(4).

نیمی از بیماران دیابتی از بیماری خود کاملا بی‌خبرند و دلیل انجام غربالگری برای دیابت نوع دو نیز همین است . نتایج غربالگری در ایران نشان داده است که شیوع دیابت در روستا ها دو و دو دهم درصد و درمناطق شهری چیزی حدود پنج درصد است. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت حدود پنج میلیون و چهارصد هزار نفر از جمعیت کشور ما درمعرض خطر ابتلا به دیابت هستند. بارمالی دیابت در حال حاضر نهصد میلیارد تومان در کشور براورد شده که عمدتا هزینه مستقیم دارویی است. در مقایسه با کشورها افزایش شیوع دیابت در جامعه ما بسیار سریع است و باید برای پیشگیری از آن اقدامات اساسی انجام داد(8).

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه

پایان نامه رشته پزشکی با موضوع دیابت