مهندسی شیمی

پایان نامه بررسی برهمكنش كمپلكسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی كلراید با بهره گرفتن از ذرات نانو با C.T DNA و دی متیل تین دی كلراید با F.S DNA

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی 

گرایش : شیمی معدنی

عنوان :  

بررسی برهمكنش كمپلكسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی كلراید با بهره گرفتن از ذرات نانو با  C.T DNA و دی متیل تین دی كلراید با F.S DNA

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كرج

دانشكده علوم

گروه تحصیلات تكمیلی

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد M.Sc” “

شیمی معدنی

عنوان:

بررسی برهمكنش كمپلكسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی كلراید با بهره گرفتن از ذرات نانو با  C.T DNA و دی متیل تین دی كلراید با F.S DNA

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه                                                                                                 1

1-1- داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی                                                           3

2-1 ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم3

1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم                                                          4

3-1- ساختمان DNA                                                                                         12

1-3-1- DNA معمولاً به صورت مارپیچ مضاعف است                                             12

2-3-1- – توالی بازهای دو زنجیره DNA مكمل یكدیگر است                                       13

3-3-1- کار DNAدر سلول‌ها                                                                              14

4-3-1- حالتهای DNA در شرایط متفاوت   20

4-1-همانندسازی DNA                                                                                      26

5-1-متیلاسیون DNA                                                                                        27

1-5-1-نقش متیلاسیون DNAدر وقوع بدخیمی‏های خونی                                           29

6-1-استخراج DNAاز باكتری های گرم منفی                                                           30

7-1-تاثیر حلالهای مختلف بر روی برهمكنشهای DNA                                              31

8-1-حلالپوشی نوكلئوزیدها در مخلوط حلالهای آلی و ارتباط آن با جفت بازهای   DNA     34

9-1-برهمكنش تركیبات آلی قلع با DNA                                                                  36

10-1-برهمكنش یون های فلزی و اسیدهای نوكلئیك                                                    37

11-1-پیوند شدن لیگاند به ماكرومولكول                                                                 38

فصل دوم : مواد وروشها

1-2مواد شیمیایی                                                                                             41

2-2روش ها                                                                                                   41

3-2آزمایشات ویسكوزیته                                                                                    43

فصل سوم : برهمكنش كمپلكس دی فنیل دی كلرید قلع با DNA

1-3سنجش پیوندی كمپلكس DNA-SnCl2(Ph)2                                                    45

2-3آنالیز جایگاه های پیوندی  SnCl2(Ph)2  در بر هم كنش با DNA                         53

3-3بررسی های ویسكوزیته                                                                                54

4-3تاثیر نانو ذرات نقره بر پیوند لیگاند با DNA                                                     56

فصل چهارم: برهمكنش كمپلكس دی متیل دی كلرید قلع با F.S DNA

1-4سنجش پیوندی كمپلكس F.S DNA -SnCl2(Me)2                                           58

2-4آنالیز جایگاه های پیوندی  SnCl2(Me)2   در بر هم كنش با DNA                       64

3-4بررسی های ویسكوزیته                                                                                65

هدف از کار                                                                                                       67

پیشنهاد                                                                                                              68

فهرست منابع و مراجع                                                                                        70

 

چكیده :

در این مطالعه برهمكنش تركیب دی فنیل دی كلرید قلع با Calf thymus DNA با بهره گرفتن از نانوذرات نقره و  تركیب دی متیل دی كلرید قلع با Fish sperm DNA در250C و 7= pH   با بهره گرفتن از روش های مختلف شامل طیف سنجی های ماوراءبنفش –مرئی UV-Vis) ) ، و اندازه گیری ویسكوزیته مطالعه شده است .

بررسی جایگاه های پیوندی لیگاند SnCl2(Ph)2 با بهره گرفتن از نمودارهای اسكاچارد و هیل نشان می دهد كه دی فنیل دی كلرید قلع با برهمكنش با جایگاه های بیرونی همانند گروه های فسفات بر هم كنش دارد. بدون حضور نانو ذرات نقره اتصال لیگاند به DNA  امكان پذیر نمی باشد. در بررسی های انجام شده علیرغم نامحلول بودن لیگاند SnCl2(Ph)2 در حلال آب ، اتصال به DNA اتفاق می افتد و در غلظتهای بسیار پایین لیگاند تا حد بالایی این برهمكنش راسبب می شود.

همچنین برای لیگاند  SnCl2(CH3)2 بررسی جایگاه های پیوندی نشان می دهد كه لیگاند دی متیل دی كلرید قلع ابتدا با جایگاه های بیرونی DNA همانند گروه های فسفات برهمكنش دارد و درنهایت شروع به متصل شدن به گروه های بازی می كند.

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

مقدمه

تاریخچه

اصول علم شیمی درمانی، عمدتا در طول سالهای ۱۹۳۵ – ۱۹۱۹ برقرار گردید. ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور سولفونامیدها و آنتی بیوتیکها بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان پل ارلیش شناخته شده بود، از گنه گنه برای درمان مالاریا، اپیکا برای اسهال آمیبی و جیوه برای درمان علائم سیفلیس تجاوز نمی‌کرد. 30سال اول قرن بیستم، شاهد پیشرفت مواد شیمی درمانی مفیدی بود که در بین آنها، ترکیبات آلی حاوی فلزات سنگین مانند آرسنیک، جیوه و آنتیموان، رنگها و تغییرات چندی در مولکول کینین Quinine) (بود. این مواد، پیشرفتهای فوق‌العاده مفیدی را نشان داد، ولی با این حال زیانهایی در برداشت. ۳۰ سال دیگر از قرن بیستم، شامل دوران بیشترین پیشرفت در زمینه شیمی درمانی است.

برای اولین بار شیمی درمانی بین‌المللی در سال ۱۳۳۴ (ه.ش.) صورت گرفت. در آن زمان، تنها یک داروی ضد سرطان وجود داشت، اما امروزه هزاران داروی جدید و موثر کشف شده‌است

جراحی، اشعه درمانی و شیمی درمانی سه روش اصلی معالجه سرطان هستند. روش ناخوشایند جراحی ، در جلوگیری از انتشار سرطان ناموفق است. اشعه درمانی و شیمی درمانی در معالجه سرطانهایی كه از یک ناحیه به نواحی دیگر بدن گسترش می یابند مانند سرطان خون مؤثرتر عمل می كنند اما دارای عوارض جانبی هستند مثل ریزش مو كم خونی و تهوع.

مطالعات برهمكنش دارو-DNA بسیار گسترده شده است[1-2]. به این دلیل كه بسیاری از داروهای ضد سرطان ، تاثیر خود را با برهمكنش با DNA  سلول نشان می دهند. اغلب این داروها به عنوان عامل جلوگیری كننده از تهیه اسید نوكلئیک ایفای نقش كرده و در برهمكنش با DNA ، آن را از ساختار عادی خود خارج ساخته و باعث برهم خوردن فعالیت طبیعی DNA  می شوند.

یک گروه از داروهای ضد سرطان سیس پلاتین ها هستند كه جزو كمپلكسهای كوئوردیناسیون معدنی می باشند[3-4].

عملكرد سیس پلاتین جلوگیری از نسخه برداری DNA است. این تركیب با حمله به نیتروژن هفتم و اكسیژن ششم گوانین برهمكنش خود را انجام می دهد[5-6]. سیس پلاتین یونهای كلرید خود را در جریان خون بدلیل غلظت بالای یون كلرید حفظ می كند، اما در درون سلول ، با توجه به غلظت پایین یون كلرید با یک واكنش هیدرولیز ، تعادل برقرار می شود. [7]

.

عوارض ناشی از شیمی درمانی

تهوع، استفراغ، سرکوب مغز استخوان، اختلالات خونی، پوستی و متابولیک، عصبی و گوارشی و عفونی، ریزش مو، زخم و عفونت زبان و دهان، تغییرات و قطع عادت ماهانه در زنان، اختلال و کاهش اسپرم در مردان.

 

 

1-1 -داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی

هدف درمان یک بیماری عفونی بدون صدمه زدن به میزبان، تا حدودی بوسیله آنتی بیوتیکی به نام پنی‌سیلین به انجام رسیده‌است. به تدریج ترکیبات متعدد دیگری مانند سولفانامیدها و انواع آنتی بیوتیکها کشف شدند. مواد شیمی درمانی می‌توانند بر حسب بیماریها و عفونتهایی که در درمان آنها مصرف می‌شوند یا بر اساس فرمول شیمیایی و ترکیبات وابسته به هم رده‌بندی گردند.

2-1 –ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم

الف-آنزیم هدف در سرطان دخیل باشد.

ب-داروهای ضد سرطان برای سلولهای سرطانی حساس به دارو بکار روند.

ج-دارو باید به سلول بدخیم برسد.

د-باید تنها در مرحله سیکل سلولی تجویز شود برای آنکه دارو موثر باشد.

ه-پیش از ایجاد مقاومت دارویی، سلول‌های سرطانی از بین برود. [8]

 

1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم

عمده داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی می‌تواند در دسته‌ های زیر قرار بگیرد:

-آنتی‌متابولیت‌ها مانند آنتی فولاتها (نظیر متوتروکسات) و آنالوگهای پورین و پیریمیدین

-داروهای هورمونی ضد نئوپلاسم مانند تاموکسیفن و آنتی آندروژنها

-مهارکننده های رونویسی DNA مانند عوامل آلکیلان، نیتروژن موستارد و مهارکننده‌های توپوایزومراز (آنتراسیکلین ها)

-مهارکننده های میتوز مانند وینکریستین

-مهارکننده های آنژیوژنز

-مهارکننده های تیروزین کیناز مانند Gefitinib

-پادتن‌های مونوکلونال مانند Rituximab

-مهارکننده های پروتئازوم مانند Bortezomib

اغلب این داروها بر روی تقسیم سلولی اثر می‌گذارد و یا مانع سنتز شدن DNA می‌شوند. بعضی از داروهای جدید به DNA وارد نمی‌شوند این‌ها شامل پادتن‌های مونوکلونال و مهار کننده‌های جدید تیروزین کیناز می‌شوند که مخصوصا سلول‌های غیر طبیعی انواع خاصی از سرطان‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. علاوه بر این‌ها بعضی از داروها به منظور کنترل و تعدیل رفتار سلول‌های توموری بدون حمله مستقیم به این سلول‌ها به کار برده می‌شود. داروهای هورمونی از این نوع معالجه‌ها می باشد.

یک سیستم طبقه بندی و کدبندی برای مواد شیمی درمانی وجود دارد که این مواد را به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌کند که به اختصار به آن می‌پردازیم.

عامل‌های آلکالوئید: عامل‌های آلکالوئید (شبه قلیایی) به این خاطر اسم گذاری شده‌اند که توانایی این را دارند که گروه قلیایی این داروها با تعداد زیادی از گروه های الکترونگاتیو در محیط سلول جفت شوند و پیوند دهند.سیس پلاتین و کربو پلاتین واکسالی پلاتین همه از این نوعند. دیگر داروها مکلورتامین، سیکلوفسفامید و کلرامبوسیل هستند. این عامل‌ها به وسیله تغییر شیمیایی در DNA سلول عمل می‌کنند.

آنتی متابولیت‌ها  :این داروها از تقسیم سلول با مهارساخت DNA جلوگیری می کنند.

وینکا آلکالوئید: وینکا آلکالویید در محل‌های مخصوصی در توبولین‌ها محصور می‌شوند واز جمع شدن توبولین‌ها در میکرو تیوبها جلو گیری می‌کنند. (یعنی فاز M چرخه سلولی). این داروها از پری وینکیل ماداگاسکار و کاتاراتس روسیس مشتق می‌شوند. وینکا الکالویدها شامل وینکریستین و وین بلاستین و وینور لبین و ویندستاین هستند.

پودوفایلو توکسین: از ترکیبات مشتق شده گیاهی است که برای تولید دو داروی سایتوستاتیک که “اتوپوساید”و “تنی پوساید” هستند استفاده می‌شود. این‌ها از وارد شدن سلول به فاز۱ G (شروع ساخت مجدد DNA) و شبیه سازی DNA یعنی فاز S جلو گیری می‌کند. البته مکانیسم دقیق این عمل‌ها هنوز به طور کامل شناسایی نشده‌ است.[9]

 

تعداد صفحه : 88

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.