علوم ارتباطات

پایان نامه بررسی قالب‌های موفق برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین در برنامه‌ها ی کودک دو شبكه كودك ست 7 پارس مسیحی و برنامه‌ها ی كودك شبكه قرآن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تولید سیما

عنوان : بررسی قالب‌های موفق  برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین  در برنامه‌ها ی کودک دو شبكه كودك ست 7 پارس مسیحی و برنامه‌ها ی كودك شبكه قرآن

دانشکده صدا و سیما – قم

گروه هنرهای رسانه‌ای

پایان نامه نظری کارشناسی ارشد رشته تولید سیما

عنوان:

بررسی قالب‌های موفق  برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین  در برنامه‌ها ی کودک دو شبكه كودك ست 7 پارس مسیحی و برنامه‌ها ی كودك شبكه قرآن

استاد راهنما:

دکتر  سید محمد علی دیباجی

شهریور ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پژوهش سعی کردیم به شاخص‌هایی دست پیدا کنیم که بتوان به وسیله آن در قالب‌های برنامه‌سازی کودک، مفاهیم اخلاقی را به موفقیت آمیزترین شکل ممکن به مخاطب کودک منتقل کنیم. در این پژوهش ابتدا فکر می‌کردیم به قالب یا قالب‌هایی دست پیدا خواهیم کرد که وظیفه پیام‌رسانی مفاهیم اخلاقی به کودکان را انجام خواهند داد ولی در انتها به این نتیجه رسیدیم که همه قالب‌ها ظرفیت پیام‌رسانی را دارند لیکن این ظرفیت با توجه به ایده و موضوع و ویژگی‌های مخاطب متفاوت خواهد بود.

برای دست‌یابی به پاسخ این پرسش به سراغ برنامه‌سازان و کارشناسان حوزه کودک و رسانه رفتیم و با طرح سؤالاتی از نظرات و تجربیات آنها در خصوص این موضوع مطلع شدیم و با بهره گرفتن از روش داده بنیاد به استخراج نتایج اقدام کردیم و سپس از نتایج به دست آمده به شاخص‌هایی برای محک برنامه‌ها و رسیدن به درصد موفقیت آنها دست پیدا کردیم. و با توجه به همین شاخص‌ها جدولی طراحی شد که با توجه به میزان نمره کسب شده هر برنامه طبق آن ویژگی‌ها، درصد موفقیتش در انتقال مفاهیم اخلاقی به مخاطبین کودک و نوجوان مشخص گردید.

از جمله نتایج به دست آمده این بود که اگر برنامه‌ای بخواهد موفق باشد باید بر اساس اصول برنامه‌سازی تولید شود كه لازمه‌اش این است كه مورد تأیید كارشناسان فن باشد و از عوامل متخصص در تولید برای آن برنامه استفاده شود. و نیز باید پژوهش صحیح هم داشته باشد. و پژوهش صحیح جز با شناخت صحیح از ویژگی‌ها و نیازهای مخاطب امكان پذیر نمی‌باشد.

در انتها هشت برنامه از برنامه‌های کودک دو شبکه قرآن سیما و ست سون پارس را با جدول استخراج شده بررسی کردیم که مشخص شد شبکه قرآن سیما با میانگین 5/73 درصد نسبت به کانال sat7pars با میانگین 25/58 درصد، عملکرد موفق‌تری برای انتقال مفاهیم اخلاقی داشته است.

کلمات کلیدی : قالب‌های موفق برنامه‌سازی کودک، مفاهیم اخلاقی دین، انتقال مفاهیم اخلاقی دین، شاخصه‌های موفقیت یک برنامه برای انتقال مفاهیم اخلاقی دین، کودک رسانه و دین، ژانرهای مورد علاقه کودکان، عناصر جذاب برنامه‌سازی کودک.

 

فهرست مطالب:

عنوان……………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

دیباچه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 طرح مساله:………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2 ضرورت تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3 اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3-1 هدف اصلی : ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-2 اهداف فرعی :……………………………………………………………………………………………………………….6

1-4 سؤال‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1 سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………7

1-4 تعریف نظری مفاهیم  ………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1  قالب‌های برنامه‌سازی …………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-2 برنامه‌سازی کودک ……………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-3  موفق…………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-4 اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-5 انتقال مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

‌1-2 بررسی تحقیقات پیشین : …………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-2 مقالات………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-2 پایان‌نامه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………..18

3-1-2 طرح‌های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………22

2-2 چهارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-1 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..25

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

3-1-1کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………27

3-2 تئوری داده بنیاد ………………………………………………………………………………………………………………………….28

3-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….28

3-2-2 انتخاب نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق ……………………………………………………..29

3-2-3 ویژگی‌های داده بنیاد ……………………………………………………………………………………………….30

3-2-4 اجزاء و مراحل در فرایند تحقیق داده بنیاد …………………………………………………………….31

3-2-4-1 سؤال تحقیق …………………………………………………………………………………………32

3-2-4-2 نمونه گیری …………………………………………………………………………………………..33

3-2-4-3 نقش محقق …………………………………………………………………………………………..34

3-2-4-4 جمع‌ آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………….35

3-2-4-5 تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………..35

3-2-4-5-1 شکل گیری مفهوم ……………………………………………………………35

3-2-4-5-2 کدگذاری …………………………………………………………………………..36

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

4-1 گزارش نویسی مراحل تحقیق . ……………………………………………………………………………………………………39

4-1-1 استخراج سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………….39

4-1-1-1 سؤالات نهایی تحقیق ……………………………………………………………………………43

4-1-2 نمونه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………..45

4-1-2-1 آشنایی با مصاحبه‌شوندگان ………………………………………………………………….48

4-1-3 نحوه پرسش سؤالات از مصاحبه‌شوندگان ……………………………………………………………….49

4-1-4 گزیده‌ای از صحبت‌های شرکت کنندگان در مصاحبه …………………………………………….50

4-1-4-1 مرتضی گوهری‌پور ………………………………………………………………………………..50

4-1-4-2  محمد مسلمی ……………………………………………………………………………………..51

4-1-4-3  مهدی نیک روش ………………………………………………………………………………..52

4-1-4-4 پروین شمشکی …………………………………………………………………………………….53

4-1-4-5 الهه بهبودی ………………………………………………………………………………………….55

4-1-4-6  علی زارعان …………………………………………………………………………………………..56

4-1-4-7  محمود سلامیان …………………………………………………………………………………..57

4-1-4-8 علیرضا رحیمی ……………………………………………………………………………………..58

4-1-4-9  رضا حبیبی ………………………………………………………………………………………….58

4-1-4-10  گیتی‌فر شفایی ………………………………………………………………………………….60

4-1-4-11  رودابه حمزه‌ای ………………………………………………………………………………….60

4-1-4-12 مجید قناد …………………………………………………………………………………………..62

4-1-4-13 مهناز آذین ………………………………………………………………………………………….63

4-1-4-14 اسدالله اعلایی ……………………………………………………………………………………..64

4-1-4-15 رحمان حاصلی ……………………………………………………………………………………65

4-1-4-16 پرویز امیری ………………………………………………………………………………………..66

4-1-4-17 محمد میرکیانی …………………………………………………………………………………66

4-1-4-18 احسان نیلی ………………………………………………………………………………………..68

4-1-4-19 نگین حسینی …………………………………………………………………………………… 68

4-1-5 بررسی سؤالات و کدگذاری ………………………………………………………………………………………69

4-1-5-1 کدگذاری مرحله اول …………………………………………………………………………….70

4-1-5-2 کدگذاری مرحله دوم …………………………………………………………………………129

4-1-5-2-1 سؤال اول : برنامه موفق ………………………………………………….129

4-1-5-2-2 سؤال دوم : ضوابط انتقال مفاهیم اخلاقی ……………………..132

4-1-5-2-3 سؤال سوم : دسته‌بندی مفاهیم اخلاقی ………………………..134

4-1-5-2-4 سؤال چهارم : قرابت قالب‌ها برای ………………………………….137

4-1-5-2-5 سؤال پنجم : تفاوت قالب‌ها ………………………………………… 138

4-1-5-2-5-1 پژوهش‌های انجام شده ………………………………142

4-1-5-2-5-1-1 پژوهش اول …………………………….142

4-1-5-2-5-1-2 پژوهش دوم …………………………….142

4-1-5-2-5-1-3 پژوهش سوم ……………………………143

4-1-5-2-5-1-4پژوهش چهارم ………………………….143

4-1-5-2-5-1-5 پژوهش پنجم ………………………….144

4-1-5-2-5-1-6 پژوهش ششم ………………………….144

4-1-5-2-5-1-7 پژوهش هفتم ………………………….145

4-1-5-2-5-1-8 پژوهش هشتم …………………………146

4-1-5-2-5-1-9 پژوهش نهم ……………………………..146

4-1-5-2-5-1-10  پژوهش دهم ………………………..147

4-1-5-2-5-1-11 پژوهش یازدهم …………………….147

4-1-5-2-5-1-12 پژوهش دوازدهم …………………..148

4-1-5-2-5-1-13 پژوهش سیزدهم …………………..148

4-1-5-2-5-1-14  پژوهش چهاردهم…………………149

4-1-5-2-5-1-15 پژوهش پانزدهم ……………………149

4-1-5-2-5-1-16 پژوهش شانزدهم …………………..150

4-1-5-2-5-1-17 پژوهش هفدهم …………………….150

4-1-5-2-5-1-18 پژوهش هجدهم ……………………151

4-1-5-2-5-1-19 پژوهش نونزدهم ……………………151

4-1-5-2-5-1-20 نتیجه پژوهش‌ها …………………..151

4-1-5-2-6 سؤال ششم :ژانرهای مود علاقه کودکان …………………….. 153

4-1-5-2-6-1  نتیجه …………………………………………………………154

4-1-5-2-6-1-1  همه مخاطبان ……………………….154

4-1-5-2-6-1-2 مخاطبین خردسال………………….155

4-1-5-2-6-1-3 مخاطبین کودک …………………….156

4-1-5-2-6-1-4 مخاطبین نوجوان ……………………156

4-1-5-2-7 سؤال هفتم :عناصر جذاب برنامه ………………………………… 156

4-1-5-2-8 سؤال هشتم : قالب‌های برنامه‌سازی در تجربه …………… 160

4-1-5-2-8-1   قالب عروسكی ………………………………………….160

4-1-5-2-8-2 قالب ترکیبی (جُنگ) …………………………………162

4-1-5-2-8-2-1 ترکیبی نمایشی ……………………..162

4-1-5-2-8-2-2 ترکیبی غیر نمایشی ………………165

4-1-5-2-8-3 قالب انیمیشن ……………………………………………..168

4-1-5-2-8-4  قالب مسابقه ……………………………………………….169

4-1-5-2-8-5  قالب کلیپ و سرود ……………………………………172

4-1-5-2-8-6 قالب مستند ………………………………………………..173

8-8-2-5-1-7 سایر قالب‌ها ………………………………………………..173

4-1-5-2-8-8 نتیجه …………………………………………………………..173

4-1-5-2-9 سؤال نهم : سنجش صحت ادعای مطروحه…………………. 177

4-1-5-2-9-1  نتیجه : ……………………………………………………….181

4-1-5-2-10 سؤال دهم : جذابیت مفاهیم اخلاقی ……………………….. 182

4-1-5-2-10-1 نتیجه ………………………………………………………..186

4-1-5-2-11 سایر پاسخ‌ها : بُرد رسانه …………………………………………… 186

4-2مقایسه برنامه‌های کودک کانال sat7pars و کانال قرآن سیما ……………………………………………. 187

4-2-1 چرا این دو کانال ……………………………………………………………………………………………………187

4-2-2 درباره کانال sat7pars ………………………………………………………………………………………..188

4-2-2-1 معرفی برنامه‌های کودک کانال sat7pars بر اساس قالب…………….190

4-2-3 درباره کانال قرآن سیما …………………………………………………………………………………………191

4-2-3-1 معرفی برنامه‌های کودک کانال قرآن سیما بر اساس قالب ……………..192

4-2-4 دلیل انتخاب برنامه‌های نقد شده از دو کانال ……………………………………………………….192

4-2-5 نحوه امتیاز دهی به برنامه‌های منتخب …………………………………………………………………193

4-2-5-1 تناسب قالب با ایده …………………………………………………………………………….193

4-2-5-2  انتخاب ژانر مناسب …………………………………………………………………………..193

4-2-5-3 رعایت اصول برنامه‌سازی …………………………………………………………………..194

4-2-5-4 رعایت ویژگی‌های مخاطب ………………………………………………………………..196

4-2-5-5  نحوه انتقال مفاهیم …………………………………………………………………………..196

4-2-5-6 اعتقاد برنامه‌ساز …………………………………………………………………………………197

4-2-6 نقد برنامه‌های منتخب دو کانال ……………………………………………………………………………198

4-2-6-1 برنامه خاله اورانوس …………………………………………………………………………..198

4-2-6-2 برنامه صبح بخیر کوچولو ……………………………………………………………………204

4-2-6-3 برنامه باغچه گردونه ……………………………………………………………………………208

4-2-6-4 برنامه سریال نمایشی هرا و نبات ……………………………………………………….214

4-2-6-5 برنامه جوانه ………………………………………………………………………………………..218

4-2-6-6 برنامه هدهد و خاله هدی …………………………………………………………………..221

4-2-6-7 برنامه بیشه سبز ………………………………………………………………………………….226

4-2-6-8 برنامه راه من؛راه تو …………………………………………………………………………….234

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

5-1 خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌ها …………………………………………………………………………………………………. 240

5-1-1 قالب‌های موفق برنامه‌سازی …………………………………………………………………………………..240

5-1-2 موفقیت برنامه ……………………………………………………………………………………………………….240

5-1-3  توجه به ظرفیت و بُرد رسانه ……………………………………………………………………………….241

5-1-4 نوآوری و خلاقیت …………………………………………………………………………………………………241

5-1-5 پدیده مناسبتی زندگی کردن ………………………………………………………………………………242

5-1-6 عناصر برنامه‌ای ……………………………………………………………………………………………………..242

5-2 خلاصه‌ای از بررسی برنامه‌های کودک دو کانال sat7pars و کانال قرآن سیما ……………….. 242

5-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 243

5-3-1 موزه ………………………………………………………………………………………………………………………243

5-3-2 ساخت شهرک سینمایی و تلویزیونی …………………………………………………………………..244

5-3-3  تاسیس رشته دکترای تهیه‌کنندگی گرایش کودک و نوجوان …………………………..244

فهرست منابع و مآخذ:‌ ………………………………………………………………………………………………………………………246

ضمائم : متن مصاحبه با شرکت کنندگان در مصاحبه …………………………………………………………………….249

 

فهرست جداول:

جدول 1-1 : قالب‌های برنامه‌ای…………………………………………………………………………………………………………..10

جدول 2-1 : محبوب‌ترین برنامه‌های مورد علاقه کودکان………………………………………………………………….19

جدول 3-1 : نمونه یادداشت عرصه و کدگذاری آن……………………………………………………………………………35

جدول 4-1 : کدگذاری مرحله اول ……………………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-2 : کدگذاری مرحله دوم سؤال اول …………………………………………………………………………………..129

جدول 4-3 : کدگذاری مرحله دوم سؤال دوم ………………………………………………………………………………….132

جدول 4-4 : کدگذاری مرحله دوم سؤال سوم …………………………………………………………………………………134

جدول 4-5 : کدگذاری مرحله دوم سؤال چهارم ……………………………………………………………………………..138

جدول 4-6 : کدگذاری مرحله دوم سؤال پنجم ……………………………………………………………………………….139

جدول 4-7 : تفکیک قالب‌ها براساس سن ……………………………………………………………………………………….141

جدول 4-8 : تفکیک قالب‌ها براساس جنسیت ………………………………………………………………………………..141

جدول 4-9 : میزان علاقه کودکان به قالب‌های برنامه کودک ………………………………………………………..142

جدول 4-10 : ژانرهای مورد علاقه کودکان ……………………………………………………………………………………153

جدول 4-11 : عناصر جذاب برنامه …………………………………………………………………………………………………156

جدول 4-12 : سنجش صحت ادعای مطروحه ……………………………………………………………………………….178

جدول 4-13 : امتیاز ژانرها براساس مخاطب ………………………………………………………………………………….194

جدول 4-14 : امتیاز آیتم‌های برنامه‌سازی در یک برنامه جُنگ نمایشی ………………………………………195

جدول 4-15 : امتیاز آیتم‌های رعایت ویژگی مخاطب ……………………………………………………………………196

جدول 4-16 : نحوه انتقال مفاهیم ………………………………………………………………………………………………….197

جدول 4-17 : جدول نهایی امتیاز دهی برنامه‌ها ……………………………………………………………………………198

جدول 4-18 : ارزیابی برنامه قصه‌های خاله اورانوس ……………………………………………………………………..201

جدول 4-19 : حاصل امتیازات برنامه قصه‌های خاله اورانوس ……………………………………………………….202

جدول 4-20 : ارزیابی برنامه صبح بخیر کوچولو ……………………………………………………………………………206

جدول 4-21 : حاصل امتیازات برنامه صبح بخیر کوچولو ……………………………………………………………..208

جدول 4-22 : ارزیابی برنامه باغچه گردونه ……………………………………………………………………………………212

جدول 4-23 : حاصل امتیازات برنامه باغچه گردونه ……………………………………………………………………..214

جدول 4-24 : ارزیابی سریال نمایشی زهرا و نبات ………………………………………………………………………..215

جدول 4-25 : حاصل امتیازات سریال نمایشی زهرا و نبات ………………………………………………………….217

جدول 4-26 : ارزیابی برنامه جوانه …………………………………………………………………………………………………219

جدول 4-27 : حاصل امتیازات برنامه جوانه …………………………………………………………………………………..221

جدول 4-28 : ارزیابی برنامه هدهد و خاله هدی ……………………………………………………………………………..224

جدول 4-29 : حاصل امتیازات برنامه هدهد و خاله هدی ……………………………………………………………….226

جدول 4-30 : ارزیابی برنامه بیشه سبز ……………………………………………………………………………………………232

جدول 4-31 : حاصل امتیازات برنامه بیشه سبز ……………………………………………………………………………..234

جدول 4-32 : ارزیابی برنامه راه من؛ راه تو ……………………………………………………………………………………..236

جدول 4-33 : حاصل امتیازات برنامه راه من؛ راه تو ……………………………………………………………………….238

 فهرست نمودارها:

نمودار 3-1 : نمودار تجزیه و تحلیل گراندد تئوری ایوز……………………………………………………………………….37

نمودار 4-1 : موفقیت برنامه ………………………………………………………………………………………………………………132

نمودار 5-1 : فراوانی کانال‌های کودک در کشورهای مختلف دنیا …………………………………………………..245

 

فهرست اشکال:

شکل 3-1 : شکل فرایند تحقیق داده بنیاد ……………………………………………………………………………………….32

شکل 4-1 : مراحل رسیدن به قالب ……………………………………………………………………………………………………63

شکل 4-2 : مراحل ساخت صحیح یک کلیپ …………………………………………………………………………………….65

شکل 4-3 : عناصر تولید برنامه …………………………………………………………………………………………………………..67

شکل 4-4 : نسبت بین قالب و محتوا ………………………………………………………………………………………………182

 فهرست تصاویر :

تصویر 4-1 : مسابقه مختلط خاله اورانوس ……………………………………………………………………………………….199

تصویر 4-2 : در آغوش کشیدن کودکان …………………………………………………………………………………………..199

تصویر 4-3 : رقص و آواز در برنامه خاله اورانوس …………………………………………………………………………….200

تصویر 4-4 : رنگی …………………………………………………………………………………………………………………………….203

تصویر 4-5 : ریحانه …………………………………………………………………………………………………………………………..203

تصویر 4-6 : لبخند مجری ……………………………………………………………………………………………………………….204

تصویر 4-7 : دکور و لباس در برنامه صبح بخیر کوچولو …………………………………………………………………204

تصویر 4-8 : تیتراژ ابتدایی برنامه صبح بخیر کوچولو  ……………………………………………………………………205

تصویر 4-9 : همه فن حریف و پرستو  …………………………………………………………………………………………….208

تصویر 4-10 : دکور برنامه باغچه گردونه ………………………………………………………………………………………….208

تصویر 4-11 : آواز و رقص ملایم برنامه باغچه گردونه …………………………………………………………………….209

تصویر 4-12 : فرق بین دکور سال 91 با سال 93 با تغییر کارگردان و تهیه‌کننده برنامه……………..210

تصویر 4-13 : قورقوری …………………………………………………………………………………………………………………….210

تصویر 4-14 : زهرا ……………………………………………………………………………………………………………………………214

تصویر 4-15 : قانقاری ………………………………………………………………………………………………………………………215

تصویر4-16 : نبات …………………………………………………………………………………………………………………………….215

تصویر4-17 : مادر زهرا …………………………………………………………………………………………………………………….215

تصویر4-18 : مادربزرگ زهرا ……………………………………………………………………………………………………………215

تصویر4-19 : کسرا ……………………………………………………………………………………………………………………………218

تصویر 4-20 : یسرا ……………………………………………………………………………………………………………………………218

تصویر 4-21 : دکور برنامه جوانه ………………………………………………………………………………………………………218

تصویر4-22 : خاله هدی ……………………………………………………………………………………………………………………222

تصویر 4-23 : هدهد خان …………………………………………………………………………………………………………………222

تصویر 4-24 : راوی برنامه بیشه سبز ……………………………………………………………………………………………….227

تصویر 4-25 : بوبی، غوکی و خرسی ………………………………………………………………………………………………..227

تصویر 4-26 : سرسبز پیردانا ……………………………………………………………………………………………………………228

تصویر 4-27 : آرم صلیب سرخ در دکور برنامه بیشه سبز ………………………………………………………………228

تصویر 4-28 : تیتراژ برنامه بیشه سبز ……………………………………………………………………………………………..231

تصویر 4-29 : تیتراژ ابتدایی برنامه راه من؛ راه تو …………………………………………………………………………..235

تصویر 4-30 : نمونه ای فضای حاکم در برنامه راه من؛ راه تو ………………………………………………………..235

فصل اول:

کلیات تحقیق

دیباچه

كودكان از اثرپذیرترین مخاطبان برنامه‌های تلویزیون هستند[1]، تأثیر برنامه‌های این رسانه بر جنبه‌های مختلف اجتماعی، ­فرهنگی و روانی کودکان غیر قابل انکار است. یکی از مهم­ترین تأثیراتی که کودکان از تلویزیون می‌گیرند، تأثیرات دینی است که ممکن است همراه با برداشت‌های خاصی از دین باشد. صرف تاکید بر این واقعیت که کودکان و بزرگسالان موجوداتی فعال و اثرپذیری هستند که به آنچه می‌بینند، می‌شنوند و یا می‌خوانند معنی می‌دهند، خود مبین آن است که ما به شکل غیر هدفمندانه تحت نفوذ و تاثیر رسانه‌ها نیستیم. تاثیر رسانه‌ها می‌تواند هم مفید باشد و هم مضر، این به نوع انتخاب ما از رسانه‌ها و همچنین تا حد زیادی به محتوا و آنچه هر رسانه عرضه می‌کند بستگی دارد.

برخی از تحقیقات مربوط به کودکان و رسانه ها، یافته‌های بسیاری از تاثیرات رسانه‌ها بر کودکان، پیامدها و نتایج مخرب و مضر متمرکز است؛ پیامدهایی که به دلیل نگرانی والدین، معلمان و دیگر افراد جامعه موضوع بحث و گفتگوهای بسیاری در این زمینه شده است تا آنجا که بیش از یک هزار تحقیق مشهور و معروف به بررسی خشونت رسانه‌ای پرداخته‌اند. طبق این مطالعات، خشونت موجود در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی تاثیرات چند برابری بر بینندگان دارند. تحقیقات بعضی از کشورها نشان می‌دهد، به جز برخی تاثیرات مطلوب، خشونت رسانه‌ای اغلب موجب ترس‌های نامطلوب و تا حدودی پرخاشگری‌های مخرب می‌شود، البته در صورتی که عوامل تعیین کننده دیگری نیز در محیط کودک باشد که به تقویت این پرخاشگری‌های مخرب، بینجامد. در عین حال برخی از تحقیقات انجام گرفته در مناطق مختلف، حاکی از آن است که این  نتایج را نمی‌توان به راحتی به سایر ملیت‌ها تعمیم داد.

البته همه تحقیقات مربوط به تاثیرات زیان بار رسانه‌ها مربوط به خشونت نمی‌شود. به عنوان مثال مطالعاتی هم در زمینه تصورات کودکان راجع به نقش زن و مرد، افراد مسن و سالخورده، خانواده، اقلیت‌های قومی، سایر مردم جهان، دیگر کشورهای جنگ و صلح وجود دارد و یا مطالعاتی که مربوط به دیگر اثرات زیان بار رسانه هاست از قبیل آن که آیا رسانه‌ها و محتوای آنها کودکان را به انزوا، بی توجهی به تکالیف مدرسه و دیگر فعالیت‌های بیرون از خانه، بی نظمی و اختلال در تغذیه و یا مصرف گرایی سوق می‌دهند.

به عنوان یک قانون کلی، محتوای رسانه‌ها به ندرت تاثیر مستقیم و یا انحصاری بر اعمال ما دارند. در عوض ما از رسانه‌ها تأثیرات ذهنی، تصورات، ایده ها، اندیشه ها، احساسات و تجربیاتی را دریافت می‌کنیم که با دیگر تصورات، هنجارها، ارزش‌ها و احساساتی که از تجربیات شخصی خود، خانواده، مدرسه و گروه‌های همسالان (که اغلب نیز مهم‌تر هستند) برگرفته‌ایم ترکیب و عجین می‌شود. مجموعه این تاثیرات برگرفته از رسانه‌ها، اشخاص و تجربیاتمان در زندگی واقعی به افزایش و یا کاهش میزان تمایل ما به عمل می‌ انجامد. به این ترتیب تنها رسانه‌ها نیستند که به تصورات ما نسبت به نقش‌های زن و مرد در جامعه و یا بی عدالتی‌های مربوط به سن، جنس و یا میزان پذیرش فرهنگی – اجتماعی شکل می‌دهند و یا ما را به سوی نژاد پرستی، اختلالات و بی‌نظمی غذایی، مصرف‌گرایی، انزوا، آزارهای جنسی، فقر، پرخاشگری، خشونت و غیره می‌کشاند. اما اگر سایر عوامل محیطی در یک جهت حرکت کنند، رسانه‌ها نیز در آنها موثر واقع می‌شوند و مشارکت می‌یابند. نقش رسانه‌ها به ویژه در مواقعی که شخص تجربه چندانی ندارد و یا اطلاعات مناسب و درست از جایی دریافت نمی‌کند و قادر نیست از محیط شخصی خود، عقیده‌ای برای خود پیدا کند، برجسته‌تر می‌شود.

همچنین باید گفت که رسانه‌ها نمی‌توانند به تنهایی عامل تغییرات مثبت اجتماعی (نظیر کاهش اختلاف و شکاف‌های اطلاعاتی انقلاب آموزشی، مدارای اجتماعی، دموکراسی و صلح) باشند. با این حال اگر در همان جهت حرکت کنند، می‌توانند در ایجاد این تغییرات مثبت مشارکت داشته باشند.[2]

به یقین، شالوده تفکر دینی كودكان را می‌توان در همین مفاهیم و برداشت‌های گوناگون جستجو کرد؛ اما به شرط آنکه شیوه‌های طرح این مفاهیم دینی، متناسب با درک و فهم کودکان با قالب‌های مناسب برنامه‌سازی انجام گیرد تا به درستی این مفاهیم در ذهن کودکان نقش ببندد.

ساخت هر برنامه‌ای نیاز به محتوا و قالبی برای ارائه دارد. باتوجه به هدفی كه تولید‌كننده برنامه در نظر دارد محتوا و قالبی مناسب انتخاب می‌شود تا بتوان راحت‌تر و سریع‌تر به هدف رسید. و اگر هدف با محتوا و قالب هم‌خوانی نداشته باشد هدف دقیق منتقل نمی‌شود و گاه برداشت معكوس، باعث شكست در هدف تولید كننده خواهد شد. محتوای یک پیام در قالب دكوپاژی است كه از صدا و تصویر تلفیق شده با ساختار، ارائه می‌گردد. و نمی‌توان به راحتی محتوا را از قالب جدا كرد چرا كه هر ساختار و قالبی محتوای خاصی را می‌طلبد. تولید‌كنندگان برنامه كودك برای ساخت برنامه نیاز به قالب و محتوایی خاص دارند كه دانش و تجربه بالایی را می طلبد.

اما برنامه‌سازی برای كودكان خود از كارهای بسیار خطیر می‌باشد چرا كه قدرت فراگیری كودك در این دوره بسیار بالا بوده و گاهی آموختن مطلبی، در رقم زدن سرنوشت كودك موثر خواهد افتاد. در ارتباط با فراگیری در كودكی در آثار اسلامی احادیث فراوانی از حضرات معصومین (ع) نقل شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

قال رسول الله (ص) : مَنْ تَعَلَّم فی شبابه كان بمنزلة الرَّسم فی الحَجَر[3].

كسی كه در جوانی علم بیاموزد، مانند نقش روی سنگ است.

قال علی بن ابیطالب (ع): الْعِلْمُ مِنَ الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ.[4]

یادگیری در كودكی مانند كند و كاری روی سنگ است.(ماندگار است)

قال علی بن ابیطالب (ع): إنَّما قَلبُ الحَدَثِ كَالأرضِ الخالِیَةِ مَهما أُلقِیَ فیها مِن كُلِّ شَیءٍ قَبِلَتهُ ؛[5]

قلب نوجوان ، همچون زمین ناكشته است كه هرچه در آن افكنده شود، مى پذیرد .

در كودكی است كه تمام شاكله شخصیتی كودك شكل گرفته و پایه زیربنای شخصیت هر فرد مشخص می‌شود. و بهتر است از این فرصت به نحو مطلوبی جهت شكوفا كردن فطرت انسانی كودك بهره جست و او را در مدار اخلاق متعالی قرار داد. یكی از پتانسیل‌های مهم برای انتقال مفاهیم اخلاقی به كودكان از طریق تولید برنامه‌های تلویزیونی برای كودكان است. به ویژه كه در عصر حاضر كودك مدت بیشتری را برای تماشای برنامه‌های كودك سپری می‌كند و والدین به خاطر مشغله‌های فراوان كمتر با كودك هم‌بازی و هم‌داستان می‌شوند و دیگر مادربزرگ دلسوز و مهربان، زیر كرسی گرم و صمیمی خانواده داستان و متیلی پندآموز را نقل نمی‌كند بلكه خاله‌های مجازی در فضایی سرد داستان‌هایی با ذائقه بیگانه با فرهنگ ایرانی را بر بالین كودك می‌خوانند.

تعداد صفحه : 268

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.