مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه : روش­های مبارزه با برخی از بیماری­های درختی در فضاهای سبز شهری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جنگل­ شناسی و اکولوژی جنگل

عنوان : روش­های مبارزه با برخی از بیماری­های درختی در فضاهای سبز شهری

دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان

دانشکده علوم جنگل

تحقیق نظری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در 

رشته­ جنگل­شناسی و اکولوژی جنگل

روش­های مبارزه با برخی از بیماری­های درختی در فضاهای سبز شهری

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا کاوسی

تابستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه شهرسازی یک پدیده­ فراگیر در تمام جهان است. پارک­های شهری و فضاهای سبز نقش­ مهمی در تعریف ساختارهای اکولوژیک اکوسیستم­های شهری دارند درختان در اکوسیستم­های شهری با جذب و ذخیره­ی گاز­های آلاینده و در نتیجه حذف کردن آنها از اتمسفر، آلودگی هوا را کاهش می ­دهند. نقش پوشش درختی در اکوسیستم شهری در کنترل آلودگی­های هوا یکی از مهم­ترین مزایای فضاهای سبز شهری است. افزایش شهرسازی میکروکلیمای شهرها را تحت تاثیر قرار داده است. درختان در اکوسیستم­های شهری در معرض تنش­های بسیار متفاوتی با آنچه در مناطق جنگلی با آن روبرو می­شوند قرار دارند. تفاوت­های موجود میان اکوسیستم­های شهری و طبیعی باعث بوجود آمدن طیف گسترده­ایی از بیماری­های فیزیولوژیک یا غیرزیستی علاوه بر بیماری­های زیستی در مناطق شهری شده است که در اکوسیستم­های طبیعی با شدت کمتری انتشار می­یابند از سوی دیگر شرایط خاص موجود در مناطق شهری سبب شده بسیاری از بیماری­ها درختی در مناطق شهری شیوع پیدا نکنند و یا به ندرت طغیان ­یابند. در این تحقیق سعی شده است بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و استفاده از مقالات علمی مربوط شایع­ترین بیماری­های درختان فضای سبز شهری و مهم­ترین روش­های مبارزه با این بیماری­ها شرح داده ­شود.

کلمات­کلیدی: اکوسیستم­های­شهری، فضای­سبز­شهری، بیماری­های­فیزیولوژیک، بیماری­های­زیستی

 

فهرست

 

1 مقدمه . 2

2- مهم­ترین بیماری­های غیرزیستی (بیماری فیزیولوژیک) فضاهای شهری.. 8

2-2- ویژگی بیماری­های غیرزیستی.. 8

2-3- تشخیص بیماری­های غیر زیستی.. 9

2-4- کمبود عناصر غذایی.. 11

2-4-1- کمبود آهن.. 12

2-4-2- کمبود نیتروژن. 13

2-4-3-کمبود فسفر. 14

2-4-4- کمبود پتاسیم. 16

2-5- گرمازدگی.. 17

2-6- سرمازدگی.. 18

2-7- تنش نوری.. 19

2-8- بیماری­های ناشی از فعالیت­های عمرانی انسان. 20

2-8-1- صدمات ناشی از عملیات حفاری.. 21

2-8-2- عملیات ساختمانی و عمرانی.. 21

2-8-3- آسیب­های ناشی از شوری خاک.. 22

2-9- آلودگی خاک.. 25

2-10- مسمومیت ناشی از مصارف نادرست سموم شیمیایی.. 27

2-11- آلاینده­های هوا 27

2-11-1- مهم­ترین گازهای آلاینده. 28

2-12- تنش آبی.. 29

2-13- تغییر اقلیم. 30

3-مهم­ترین بیماری­های زیستی فضاهای سبز شهری.. 33

3-1- بیماری مرگ هلندی نارون: 33

3-1-2- علائم بیماری.. 35

3-1-3- راه­های تشخیص ظاهری بیماری.. 36

3-1-4- مدیریت و کنترل. 38

3-2- پژمردگی ورتیسیلیومی.. 41

3-2-1- علائم بیماری.. 42

3-2-2- چرخه بیماری.. 45

3-2-3- مدیریت و کنترل. 47

3-3- پژمردگی ورتیسیلیومی افرا 49

3-3-1-علائم  بیماری.. 50

3-3-2- مدیریت و کنترل. 50

3-4-  پژمردگی ورتیسیلیومی زبان گنجشگ51

3-4-1- علائم بیماری.. 52

3-4-2- مدیریت و کنترل بیماری.. 52

3-5- بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون. 53

3-5-1- علائم بیماری.. 53

3-6- زوال تدریجی.. 54

3-7- سیاهک55

3-7-1- مدیرت و کنترل بیماری.. 56

3-8- بیماری­های قارچی.. 56

3-8-1- تغییر رنگ و پوسیدگی در درختان. 58

3-8-2- قارچ سم اسبی (Fomes fomentarius). 59

3-8-2-1-کنترل و مدیریت.. 60

3-8-3- قارچ سفید عسلی.. 60

3-8-3-1- چرخه بیماری.. 61

3-8-3-2- کنترل و مدیریت.. 62

3-8-4-  سفیدک پودری (سفیدک سطحی). 62

3-8-5- سفیدک پودری شمشاد. 64

3-8-6- سفیدک پودر توری.. 65

3-8-7- سفیدک پودری چنار. 65

3-8-8- سفیدک پودری توت.. 66

3-8-8-2- کنترل و مدیریت.. 66

3-8-9- شانکر سیتوسپرایی (فتیله نارنجی). 67

3-8-9-1- علائم بیماری.. 67

3-8-9-2- کنترل و مدیریت.. 68

3-8-10- قارچ دوده ای (Fumago vagans). 69

3-8-10-1- کنترل و مدیریت.. 70

3-8-11- بیماری­های پیتیومی.. 70

3-8-11-1- کنترل و مدیریت.. 71

3-8-12- بیماری باکتریایی گال طوقه و ریشه (Agrobacterium tumefaciens). 72

3-8-12-1- کنترل و مدیریت.. 72

4- نتیجه­گیری.. 75

4-1 مدیریت عامل بیماری­زا 77

4-1-1 جلوگیری از ورود ماده­ی آلوده کننده. 77

4-1-2 اجتناب عامل بیماری­زا 77

4-1-3 نابودسازی عامل بیماری­زا 78

4-2 مدیریت میزبان. 78

4-3 کاربرد مواد شیمیای.. 79

4-3-1 سموم شیمیایی حفاظتی.. 80

4-3-2 سموم شیمیایی نابودکننده. 80

4-4 مبارزه بیولوژیک در مدیریت بیماری . 81

پیشنهادات            82

منابع          78

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 2-1 نام تجاری، نوع خاک و مقدار مصرف سه نوع کلات مهم در ایران. 12

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل 2-1 کمبود آهن.. 13

 شکل 2-2 کمبود نیتروژن. 14

 شکل 2-3 کمبود فسفر. 15

شکل 2-4 کمبود پتاسیم. 17

شکل 2-5 سرمازگی . 19

شکل 2-6 آسیب ناشی از فعالیت عمرانی انسان . 22

شکل 2-7 کاربرد نمک جهت یخ­زدایی در سطح شهر. 24

شکل 3-1 دالان­های ایجاد شده به­وسیله سوسک پوست­خوار . 36

شکل 3-2 بیماری ورتیسیلیومی.. 45

شکل 3-3 بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون . 54

شکل 3-4 قارچ سم اسبی . 61

شکل 3-5  اندام باردهی قارچ سفید عسلی.. 62

شکل 3-6 سفیدک سطحی.. 64

شکل 3-7 بیماری سفیدک پودری شمشاد. 65

شکل 3-8 شانکر سیتوسپرایی.. 68

شکل 3-9 بیماری قارچ دوده­ای.. 70

 

فصل اول:

مقدمه و کلیات

 

 

  • مقدمه

امروزه شهرسازی یک پدیده­ فراگیر در تمام جهان است. پارک­های شهری و فضاهای سبز  نقش­ مهمی در تعریف ساختارهای اکولوژیک اکوسیستم­های شهری دارند (گیلبرت[1]، 1989). آنها تنوع زیستی را حفظ و خدمات اکوسیستم مهمی ارائه می­ دهند (بولاند و هان همر[2]، 1990؛ کرنه و کینزینگ[3]، 2005؛ گاستون و همکاران[4]، 2005؛ اسمیت و همکاران[5]، 2005). در اکوسیستم­های شهری متوسط درجه حرارت و غلظت گازهای گلخانه­ای در مقایسه با مناطق حاشیه­ای بالاتر است (گریم و همکاران[6]، 2008). نقش پوشش درختی در اکوسیستم شهری در کنترل آلودگی­های هوا یکی از مهم­ترین مزایای فضاهای سبز شهری است (باراک[7]، 2000). افزایش شهرسازی میکروکلیمای شهرها را تحت تاثیر قرار داده است. پارک­ها و فضاهای سبز هم­چنین خدمات زیست­محیطی، اجتماعی و فیزیولوژیکی بسیاری ارائه می­ دهند که برای قابل زندگی بودن شهرهای مدرن و هم­چنین برای ساکنان شهر مهم هستند (فنگ و لینگ[8]، 2003؛  یانگ و همکاران[9]، 2005). درختان در اکوسیستم­های شهری با جذب و ذخیره­ی گاز­های آلاینده و در نتیجه حذف کردن آنها از اتمسفر، آلودگی هوا را کاهش می ­دهند (نواک[10]، 1994؛ نواک و همکاران[11]، 2006). درختان با ایجاد سایه و خنک کردن محیط، هوا را معتدل می­ کنند. بنابراین به کاهش احتمال بیمارهای مربرط به گرما کمک می­ کنند. اکوسیستم­های شهری پیچیده­ترین محیط­ها در مدیریت بیماری بشمار می­آیند. این اکوسیستم­ها محیط­هایی بسیار متنوع و ناهمگن هستند. انواع و شدت شیوع بیماری­ها، نماتدها و پاتوژن­های ایجاد کننده­ بیماری در بیشتر موارد با مناطق جنگلی متفاوت است اکوسیستم­های شهری موقعیت خاصی برای کنترل بیماری­ها و آفات بویژه کنترل بیولوژیک ایجاد می­ کند تعریف اهداف مدیریتی در اکوسیستم­های شهری بسیار دشوار است زیرا ارزش اقتصادی، مباحث زیبا شناختی و خطرات بیماری باید بصورت همزمان در نظر گرفته شوند. با این وجود اصول ارزیابی بیولوژی و اکولوژی بیماری برای مدیریت و کنترل در اکوسیستم­های شهری ضروری است (آهومنش، 1379). بسیاری از بیماری­ها درختی در مناطق شهری وجود ندارند و بسیاری از بیماری­ها در این اکوسیستم­ها به ندرت طغیان می­یابند. بیماری­های درختی در مناطق شهری دو تفاوت عمده با بیماری­های مناطق جنگلی دارند نخست اینکه اکوسیستم­های نزدیک جمعیت­های بزرگ انسانی تخریب شده هستند بنابراین جز اکوسیستم­های فقیر و کم ارزش محسوب می­شوند بنابراین نیاز است تعریف جدیدی از این بیماری­های ارائه و تعاریف سنتی اصلاح شود. دوم ارزش اقتصادی و زیبا شناختی درختان در اکوسیستم­های شهری است که با جنگل متفاوت است. این اصلاحات، اقدامات کنترلی خاص را  ممکن و توجیح می­ کند (اطهری­پور، 1381).

درختان برای آشیان­های اکولوژیکی در اکوسیستم­های مختلف سازگار شده ­اند. در حالی که برای زندگی در اکوسیستم­های شهری تمایز نیافتند. در واقع امکان کسب تمایز برای آنها وجود ندارد زیرا پراکنش و استقرار پایه­ های جدید عمدتا از طریق کاشت نهال از جمعیت­های خارجی صورت می­گیرد تا کاشت بذر و استقرار طبیعی. بنابراین درختان در یک اکوسیستم بیگانه هستند که برای ادامه حیات در شرایط جدید بطور اختصاصی سازگاری کسب نکرده اند. یک اکوسیستم شهری نتیجه تعامل و برهم کنش دراز مدت موجودات زنده درون محیط زیست که در آن زندگی می­ کنند نیست بلکه نتیجه تخریب اکوسیستم­های تکامل یافته­ی قبلی یا ایجاد یک اکوسیستم کاملا طرح ریزی شده (اکوسیستم مصنوعی) هستند (خداشناس و اطهری­پور، 1389).

یک اکوسیستم پایدار وابسته به چرخه­ی عناصر غذایی ضروری و زنجیره­های انرژی است. در یک اکوسیستم شهری این چرخه­ها شدیدا تحلیل یافته­اند. فعالیت­های ساختمان­سازی، سنگفرش و آسفالت جاده­ها و فشردگی خاک مانع نفوذ آب در خاک می­شود. برگ­ها و دیگر بخش­های درختی با تجزیه شدن درخاک مقادیری از آن را به خاک انتقال می­دهند. در اکوسیستم­های شهری با خود تنظیمی پایین یک کاهش مداوم انرژی و مواد غذایی وجود دارد. بنابراین درختان بویژه درختان بدلیل فقدان مواد غذایی و انرزی در شرایط تنش­زای دائمی قرار دارند.

درختان در اکوسیستم­های شهری در معرض تنش­های بسیار متفاوتی با آنچه درختان در مناطق جنگلی با آن روبرو می­شوند هستند تنش­های ذکر شده در این پژوهش باید به عنوان معیارهای گزینشی در برنامه ­های اصلاح درختان شهری استفاده شوند برخی ویژگی­های اساسی درختان مانند سازگاری به شرایط اقلیمی، مقاومت در برابر بیماری­ها و انعطاف پذیری بالای فنولوژی آنها است. ویژگی­های مربوط به اکوسیستم­های شهری مربوط به تنش­های هستند که بوسیله­ی عوامل اجتماعی، محدود کننده­ حجم خاک و فضای تاج، آلاینده­های خاک، آلاینده­های هوا، نمک­های یخ­زدا، باد و خشکی ایجاد می­شوند. همواره طول عمر نسبتا پایین درختان در اکوسیستم­های شهری شدید مورد توجه قرار گرفته است (گیلبرتسون و بردشاو[12]، 1985؛ مول[13]، 1989؛ بردشاو و همکاران[14]، 1995؛ هاریس و همکاران[15]، 1999) رابطه­ بین موقعیت­های مکانی و تنش موضوع بسیاری از مطالعات بوده است (فورست و همکاران[16]، 1999؛ کونیجنندیک و همکاران[17]، 2000). نیلسون[18] (2000) اظهار داشت درختان در حاشیه­ی خیابان­ها شهری در معرض سطح بالایی از تنش قرار دارند بنابراین طول عمر آنها بسیار کوتاه است. درختان در پارک­ها نسبت به درختان حاشیه­ی خیابان در معرض سطح کمتری از تنش هستند و بنابراین طول عمر نسبتا بیش­تری دارند. در جنگلکاری­های شهری درختان در معرض تنش­های نسبتا پایینی هستند و ممکن است به سن قابل ملاحظه­ایی نیز برسند. تنش در این مناطق بیش­تر ناشی از شرایط اقلیمی، شرایط خاک، الگوهای تفریحی و خسارات زیستی ناشی از فعالیت­های انسانی است. اقدامات حمایتی از درختان در اکوسیستم­های شهری شامل: سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و طراحی مسائل فنی مانند برنامه ­های انتخابی و تکنیک­های استقرار و جنبه­ های مدیریتی است (کونیجینندیک و راندراپ[19]، 2002). موفقیت درختکاری­های شهری وابسته به عملکرد درختان منتخب حتی در شرایط پرتنش است. بنابراین انتخاب و استفاده­ از گونه­ها و ژنوتیپ­های مناسب عوامل مهمی در یک استراتژی در جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه­ها در استقرار و مدیریت فضاهای سبز شهری هستند.

پائولیت و همکاران[20] (2002) نشان دادند که در اروپا تنها از چهار جنس   Platanus ،  Aesculus، Acer  و Tilia  استفاده می­شود در کشورهای مدیترانه­ایی مانند اسپانیا 56 درصد از درختان کاشته شده در مناطق آسفالت شده تنها شامل چهار جنس فوق هستند (گارسیامارتین و گارسیاوالدکانتوس[21]، 2001). استفاده از دامنه­ی ­ژنتیکی متنوع علاوه بر بهبود چشم اندازهای زیبا شناختی باعث افزایش سلامتی درختان در مناطق شهری خواهد شد. استفاده از طیف وسیعی از گونه­ها می ­تواند یکی از مهم­ترین روش­های مبارزه در برابر بیماری­های در حال انتشار و بیماری­های که ممکن است در آینده تهدید کننده باشند در اکوسیستم­های شهری است (سانتامور[22]، 1990؛ سان[23]، 1992؛ تلو و همکاران[24]، 2005؛ رائوپ و همکاران[25]، 2006؛ باسوک و همکاران[26]، 2009). بیماری به هر عاملی که باعث ایجاد اختلال در عملکرد طبیعی درخت گردد گفته می­شود بیماری ممکن است یا زیستی، یعنی عامل ایجاد کننده­ اختلال یک موجود زنده­ مثل قارچ یا باکتری باشد و یا غیرزیستی، یعنی عامل ایجاد کننده­ اختلال هر عامل غیرزیستی­ که در محیط اطراف است مانند افزایش یا کمبود یک یا چند عنصر غذایی باشد (وست[27]، 2006). امروزه بیشتر رستنی­های شهری در اکوسیستم­های کاملا مصنوعی کاشته می­شوند. این بخصوص برای درختانی که در پیاده­روها و معابر کاشته می­شوند صادق است. کنترل بیماری در محیط های مصنوعی محاسن و معایبی دارد. رعایت اصول بهداشتی به­عنوان یک اقدام پیش­گیرانه در اکوسیستم­های مصنوعی به طور موثرتری انجام می­شود. بزرگترین مشکل در یک اکوسیستم مصنوعی ناتوانی در ایجاد شرایط طبیعی برای رشد و توسعه درخت است. بنابراین بیشتر درختان در اکوسیستم­های مصنوعی تحت شرایط تنش­زا رشد می­ کنند (سعیدنیا، 1382).

فضای سبز شهری بخشی جاندار از سیمای شهر می­باشد که از انواع پوشش­های درختی تشکیل شده و دارای بازدهی اکولوژیکی و اجتماعی است. امروزه فضای سبز شهری با دارا بودن کارکرد موثر و سازنده در بهبود بیوکلیمای شهر و تامین سلامت روانی شهروندان، به عنوان جز تعیین کننده از کالبد شهرها شناخته شده است. پوشش درختی بکار رفته در فضای سبز شهری به میزان زیادی در معرض انواع تنش­های محیطی وارگانیزم­های مضر هستند که این امر، سلامت درختان و رشد بهینه آنها را تهدید می­ کند (خداشناس و اطهری­پور، 1389). از میان فاکتورهای تاثیر گذار بر سلامت فضای سبز یک شهر، آفات و بیماری­های درختی از عوامل مهم تهدید کننده درختان هستند که شناخت دقیق این عوامل و دسترسی به ساز و کارهای مدیریت تلفیقی آنها ضمن حفظ سلامت درختان، از مصرف بی­رویه سموم و در نتیجه آثار مخرب زیست محیطی و برهم زدن تعادل اکولوژیک موجود، جلوگیری می­ کند. در این تحقیق سعی شده با معرفی شایع­ترین بیماری­های درختان فضای سبز شهری و مهم­ترین روش­های مبارزه با این بیماری­ها با کاهش هزینه­ های اجرایی و کنترل بیماری متناسب با ویژگی­های اکوسیستم­های شهری به مدیریت بهتر فضاهای سبز شهری کمک شود

تعداد صفحه : 106

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.