فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد : سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک 

گرایش : اتمی مولکولی

عنوان :   سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

دانشكده علوم پایه

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته فیزیک گرایش اتمی مولکولی

عنوان:

سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

استاد راهنما:

دكتر حسن کریمی نژاد

استاد مشاور:

دکتر ستاره حبیب زاده

بهمن 1393

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

چکیده

روش­های پیشین درمان انواع بیماری­ها و از جمله سرطان­ها بدلیل داشتن عوارض جانبی ما را به سوی درمان­های جدید هدایت کرده است. یکی از این روش­های نوین درمانی فتوداینامیک­تراپی می­باشد که با بهره گرفتن از یک ماده حساس به نور، اکسیژن و نور با طول موج مناسب مواد سمی تولید می­نماید. از سویی دیگر فناوری نانو با بهره گرفتن از ساختارهای جدید دارورسانی عملکرد بهتری نسبت به روش­های پیشین داشته است. در این پژوهش پس از بررسی سیستم­های داروئی جدید، از متیلن بلو به عنوان ماده حساس به نور در دسترس و از لیزر دیودی به عنوان سیستم نوردهی استفاده شده است. در این پژوهش از دو زئولیت در ابعاد نانو و یک زئولیت طبیعی بعنوان حامل دارویی استفاده نمودیم. سنتز زئولیت­های مصنوعی شامل ZSM-5 و Sodalite با بهره گرفتن از روش هیدروترمال صورت پذیرفت. در ادامه پگیلاسیون بمنظور محافظت ساختارهای زئولیتی از سدهای زیستی روی ساختار زئولیتی صورت پذیرفت و متیلن بلو بر روی ساختار نهایی قرار داده شد. تجزیه های طیف سنجی فرابنفش- مرئی، تبدیل فوریه مادون قرمز، پراش پرتو ایکس، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به منظور بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی این ساختارها بکار گرفته شد. تعیین ابعاد، پیوند­های شیمیایی درگیر و مورفولوژی ساختارهای حاصل بر­اساس این نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. مقایسه نرخ تولید اکسیژن یکتایی متیلن بلو و ساختارهای زئولیتی پگیله شده متصل به متیلن بلو با بهره گرفتن از پدیده فتواکسیداسیون دی فنیل ایزو بنزوفوران بعنوان مقیاسی در توانمندی تولید عوامل سمی تحت پرتوهای نور قرمز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل مبین تاثیر چشمگیر نانوساختار زئولیتی ZSM-5 و میکروساختار زئولیتی طبیعی کلینوپتیلولیت بر نرخ تولید اکسیژن یکتایی می­باشد. از سویی دیگر این نتایج در نانوساختار زئولیتی سودالیت امید بخش نیست.

واژه‌های كلیدی:  متیلن بلو، ساختارهای متخلخل زئولیتی، اکسیژن یکتایی، فتوداینامیک تراپی

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه1
1-1 مقدمه2
1-2 سرطان3
1-2-1 راه­های گسترش سرطان3
1-2-2 روش­های تشخیص4
1-2-2-1 غربالگری(بیماریابی)4
1-2-2-2 آزمایش خون4
1-2-2-3 رادیوگرافی از قفسه سینه(CXR)5
1-2-2-4 ماموگرافی5
1-2-2-5 سونوگرافی5
1-2-2-6 نمونه­برداری5
1-2-2-7 آندوسکوپی5
1-2-2-8 آزمایش ادرار5
1-2-2-9 آزمایش خون مخفی در مدفوع5
1-2-2-10 اسمیر دهانه رحم(پاپ اسمیر)6
1-2-2-11 سی­تی­اسکن6
1-2-3 روش­های درمان سرطان6
1-2-3-1 درمان سیستمیک6
1-2-3-2 هورمون درمانی7
1-2-3-3 درمان زیست شناختی7
1-2-3-4 شیمی درمانی8
1-2-3-5 پرتو­درمانی سیستمیک8
1-2-3-6 درمان موضعی9
1-2-3-7 جراحی9
1-2-3-8 پرتودرمانی موضعی9
1-2-3-9 پیوند سلول­های بنیادی10
1-3 فتوداینامیک­تراپی11
1-3-1 منبع نور12

 

1-3-2 ماده حساس به نور13
1-3-3 مکانیسم درمان15
1-3-4 برتری­های روش فتوداینامیک تراپی16
1-3-5 چالش­های فتوداینامیک تراپی16
1-4 سیستم­های دارورسانی17
1-4-1 دارورسانی به روش سنتی17
1-4-2 دارورسانی نوین17
1-5 مروری بر مقالات20
1-6 هدف پژوهش23
فصل دوم: زئولیت­ها24
2-1 مقدمه25
2-2 طبقه بندی زئولیت­ها27
2-3 خواص زئولیت­ها27
2-3-1 ظرفیت تبادل کاتیونی28
2-4 ویژگی فیزیکی و شیمیایی زئولیت­ها29
2-5 دسته­بندی زئولیت­ها30
2-5-1 زئولیت­های طبیعی30
2-5-2 زئولیت­های مصنوعی31
2-6 مقایسه زئولیت­های طبیعی و مصنوعی32
2-7 معرفی زئولیت­های مورد استفاده33
2-7-1 زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت33
2-7-2 زئولیت سنتزی ZSM-534
2-7-3 زئولیت سنتزی سودالیت35
2-8 تولید زئولیت­ها36
2-9 منابع زئولیتی37
2-10 روش­های سنتز زئولیت­ها37
2-10-1 روش سنتز فاز مایع(فرآیند هیدروترمال)38
2-10-2 روش انتقال فاز گاز(ژل خشک)39
2-10-3 روش­های نوین سنتز39
2-10-3-1 سنتز با بهره گرفتن از ژل و محلول شفاف39
2-10-3-2 سنتز با بهره گرفتن از نانوبلورهای زئولیت در فضای بسته41
2-10-3-3 رشد درونی مواد محافظ(ISS)41
2-10-3-4 تبلور با حرارت­دهی توسط ریزموج42
2-11 کاربرد­های زئولیت43
2-11-1 زئولیت در پزشکی43
2-12 نتیجه­گیری45
فصل سوم: پلیمرها46
3-1 مقدمه47
3-2 پلیمر47
3-3 توصیف پلیمرها48
3-3-1 جرم مولکولی49
3-3-2 ساختار مولکولی50
3-3-3 مورفولوژی50
3-3-4 خواص حرارتی51
3-4 ساختار پلیمر­ها51
3-5 پلی­اتیلن­گلیکول52
3-5-1 تعریف52
3-5-2 استفاده­های پزشکی جدید PEG54
3-6 تهیه و کپسولاسیون دارو در نانوذرات پلیمری55
3-7 پگیله­کردن56
3-7-1 پگیله­کردن پروتئین­ها و اهمیت داروئی آن61
3-7-2 ملاحظاتی راجع به PEGylation61
3-7-3 روش­های تشخیص63
3-7-4 پگیله­کردن برگشت­پذیر64
3-7-5 محدودیت­های پگیله­کردن64
3-7-6 دیدگاه­های آینده64
فصل چهارم: مواد و روش­ها65
4-1 مقدمه66
4-2 مواد شیمیایی مورد استفاده66
4-2-1 مواد شیمیایی جهت سنتز ZSM-566
4-2-2 مواد شیمیایی جهت سنتز سودالیت67
4-2-3 مواد شیمیایی جهت تست تولید اکسیژن یکتایی67
4-3 تجهیزات مورد استفاده67
4-3-1 دستگاه سانتریفیوژ67
4-3-2 آون68
4-3-3 pH متر68
4-3-4 دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش- مرئی69
4-3-5 دستگاه پراش پرتو ایکس70
4-3-6 دستگاه طیف­سنجی مادون قرمز73
4-3-7 میکروسکوپ الکترونی روبشی74
4-3-8 سیستم پرتودهی نوری75
4-4 سنتز ساختارهای زئولیتی76
4-4-1 سنتز ZSM-576
4-4-2 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPZ76
4-4-3 سنتز سودالیت78
4-4-4 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPS79
4-4-5 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPC79
4-5 آنالیز­های صورت پذیرفته80
4-5-1 اسپکتروسکوپی فرابنفش- مرئی80
4-5-2 طیف­سنجی مادون قرمز80
4-5-2-1 آماده­سازی نمونه­ها جهت انجام آنالیز FTIR80
4-5-3 پراش پرتو­ایکس81
4-5-4 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)81
4-5-5 آنالیز تولید اکسیژن یکتایی82
فصل پنجم: نتایج83
5-1 مقدمه84
5-2 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت ZSM-584
5-2-1 سنتز پودر زئولیتی ZSM-584
5-2-1-1 برررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی84
5-2-1-2 بررسی طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)86
5-2-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD)89
5-2-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)91
5-2-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)92
5-3 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت سودالیت95
5-3-1 سنتز پودر زئولیتی سودالیت95
5-3-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی95
5-3-1-2 بررسی طیف سنجی مادون­قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)96
5-3-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD)98
5-3-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)100
5-3-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)101
5-4 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت کلینوپتیلولیت103
5-4-1 زئولیت خالص کلینوپتیلولیت103
5-4-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی103
5-4-1-2 بررسی طیف­سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)104
5-4-1-3 بررسی پراش پرتو ایکس(XRD)107
5-4-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)108
5-4-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)109
فصل ششم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات111
6-1 نتیجه­گیری112
6-2 پیشنهادات115
مراجع116

فهرست شکل­ها

شکل(1-1) مکانیسم های فتوشیمیایی دخیل در ایجاد عوامل سمی در فتوداینامیک تراپی12
شکل(1-2) اصول کلی و مراحل فتوداینامیک تراپی16
شکل(2-1) سنگ زئولیتی26
شکل(2-2) ساختمان اتمی زئولیت26
شکل(2-3) زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت Na34
شکل(2-4) شماتیکی از فرآیند کریستالیزاسیون زئولیت38
شکل(3-1) هیدرولیز PLGA55
شکل(3-2) نانوذرات زیست تخریب پذیر56
شکل(3-3) فرآیند پگیله کردن نانوذرات57
شکل(3-4) نانوذرات هدف دار58
شکل(3-5) شمایی از پلیمر حاوی لیگاندهای هدفمند بارگیری شده با دارو59
شکل(3-6) پوشش پلیمر با نانوذره59
شکل(3-7) ساختار پلیمر62
شکل(4-1) دستگاه سانتریفوژ مدل Z233M-267
شکل(4-2) آون شرکت Binder68
شکل(4-3) PH متر Metrohm 78069
شکل(4-4) اسپکتروفتومتر کری 5070
شکل(4-5) نمودار شدت تابش هدف بمباران شده توسط اشعه الکترونی بر حسب طول موج72
شکل(4-6) دستگاه پراش پرتو ایکس مدل GBC-WMA72
شکل(4-7) دستگاه طیف سنجی مادون قرمز Bruker vector2273
شکل(4-8) دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی Vega2-Tescan75
شکل(4-9) لیزر دیودی mw100 مورد استفاده در طول موج nm 65576
شکل(4-10) توان سنج نوری PM160T76
شکل(4-11) تصویر نمونه های اصلاح شده80
شکل(5-1) طیف uv-vis الف)متیلن بلو، ب) PEG، ج) ZSM-5، د) نمونه اصلاح شده MPZ85
شکل(5-2) طیف FTIR الف) متیلن بلو، ب) PEG، ج) ZSM-5، د) نمونه اصلاح شده MPZ87
شکل(5-3) طیف XRD الف) ZSM-5 سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPZ90
شکل(5-4) تصویر SEM الف) ZSM-5 سنتزشده، ب)نمونه اصلاح شده MPZ91
شکل(5-5) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با بهره گرفتن از نور لیزر الف) متیلن بلو، ب) ZSM-5 سنتزشده، ج) نمونه اصلاح شده MPZ94
شکل(5-6) طیف جذب UV-vis سودالیت سنتزشده، نمونه اصلاح شده MPS96
شکل(5-7) طیف FTIR الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده97
شکل(5-8) طیف XRD الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPS99
شکل(5-9) تصویر SEM الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPS101
شکل(5-10) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با بهره گرفتن از نور لیزر نمونه اصلاح شده MPS102
شکل(5-11) طیف جذب UV-vissible زئولیت Clinoptilolite، نمونه اصلاح شده MPC104
شکل(5-12) طیف FTIR الف) زئولیت Clinoptilolite، ب)نمونه اصلاح شده MPC105
شکل(5-13) طیف XRD الف) زئولیت Clinoptilolite، ب) نمونه اصلاح شده MPC107
شکل(5-14) تصویر SEM الف) زئولیت Clinoptilolite، ب) نمونه اصلاح شده MPC108
شکل(5-15) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با بهره گرفتن از نور لیزر نمونه اصلاح شده MPC110

فهرست جدول ها

جدول(1-1) انواع مواد حساس به نور13
جدول(2-1) ویژگی های بعضی از کانی های زئولیت33
جدول(5-1) نتایج طیف FTIR زئولیت ZSM-588
جدول(5-2) نتایج طیف FTIR نمونه اصلاح شده MPZ89
جدول(5-3) نتایج طیف FTIR زئولیت Sodalite97
جدول(5-4) نتایج طیف FTIR نمونه اصلاح شده MPS98
جدول(5-3) نتایج طیف FTIR زئولیت Clinoptilolite105
جدول(5-3) نتایج طیف FTIR نمونه اصلاح شده MPC106

فهرست نمادها

نانومترnm
آنگسترومA
گرم بر سانتی متر مکعبg/cm3
میلی مترmm
گرم بر مولg/mol
میکرومتر
میلی آمپرmA
میلی لیترmL
دور بردقیقهRpm
مولارM
میلی گرمMg
سی سیCc
میلی گرم بر گرمmg/g

1-1 مقدمه

سرطان یا چنگار[1] تقسیم نامتقارن سلول­های بدن است. سرطان زمانی ایجاد می­شود که سلولهای قسمتی از بدن شروع به رشد غیر قابل کنترل کنند. سرطان­ها انواع مختلفی دارند ولی همه آنها زمانی ایجاد می­شوند که سلولهای غیر طبیعی خارج از کنترل شروع به رشد می­ کنند، سلولهای سرطانی بیشتر از سلولهای طبیعی عمر کرده و تکثیر می شوند­[1]. سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی[2] سرطان عامل 13% از مرگ­ها می­باشد. همچنین انجمن بهداشت امریکا گزارش می­دهد که 6/7 میلیون نفر در سال 2007 بر اثر سرطان جان خود را از دست داده­اند. و در گزارش دیگری WHO اعلام می­ کند که 84 میلیون نفر در سال­های 2015-2005 بر اثر سرطان جان باختند­[2]. روش­های درمانی موجود علیرغم پیشرفت­های چشمگیر هم چنان نمی­توانند به درمان قطعی این بیماری اذعان نمایند. انتخاب پذیری پایین داروهای شیمیایی موجود در روش­های شیمی درمانی و نیز قرار گرفتن بافت­های سالم در معرض تابش پرتوهای پرانرژی موجب می­گردد که درمان­های متداول کنونی هدفمند نباشند. از سوی دیگر سیستم دفاعی بدن به عنوان سدی در برابر هجوم عوامل دارویی مانع از انتقال کامل دارو به بافت تومور می­گردد. از این رو دانشمندان به منظور غلبه بر این مشکلات به سوی روش­های کمتر تهاجمی مانند فتوداینامیک تراپی متمایل گشته اند. این روش درمانی با بهره گیری از منابع نور بی خطر به طور انتخابی تواماً هدف را مورد هجوم قرار داده و کمترین آسیب به بافت سالم وارد خواهد شد. از سویی دیگر هدایت مواد حساس به نور به بافت تومور نیازمند عبور از سدهای زیستی است که می ­تواند تأثیر چشمگیری در راندمان درمانی و افزایش طول عمر بیماران داشته باشد.

1-2 سرطان

سلول­های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول­ها تبعیت نمی­نمایند. به عبارتی سرطان در اثر تغییر در برنامه حیاتی یک یا چند سلول بدن رخ می­دهد، به طوریکه روند مرگ کنترل شده سلول از حالت عادی خارج شده و جمعیت این نوع از سلول­های جهش یافته به طور کنترل ناپذیری افزایش می­یابد. دلایل متعددی همچون عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختلال در فعالیت سلول­ها می شوند، از جمله قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزا و تشعشعات خطرناک و بسیاری عوامل محرک دیگر در شکل­ گیری سرطان مطرح شده است. از سویی دیگر این سلول­ها قابلیت انتشار در سایر بافت­های بدن را دارا می­باشند که خطر نفوذ در بافت­های حیاتی را به وجود آورده و کنترل بیماری را دشوارتر می­نمایند. روش­های تشخیصی موجود با مکانیسم­های متعدد می­توانند در مراحل مختلف این بیماری آن را شناسایی نمایند. در صورت تشخیص زود هنگام این بیماری می­توان روند رشد این بیماری را تحت کنترل در آورد و عمر بیمار را به طور چشمگیری افزایش داد. این در حالی است که تشخیص دیر هنگام این بیماری با چالش های متعددی همراه بوده و عمدتاً نتایج مناسبی نخواهند داشت ]3[.

1-2-1 راه های گسترش سرطان

سرطان به سه طریق در بدن گسترش می­یابد که عبارتند از:

  • بافت: سرطان به بافت سالم مجاور حمله می­ کند.
  • دستگاه لنفاوی: سرطان به دستگاه لنفاوی حمله می­ کند و در عروق لنفاوی حرکت می­نماید و به دیگر نقاط بدن می­رسد.
  • خون: سرطان به سیاهرگها و مویرگها حمله می­ کند و به همراه خون به دیگر نقاط بدن می­رسد.

  1-2-2 روش­های تشخیص

روش­هایی برای تشخیص سرطان وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها می­پردازیم:

1-2-2-1 غربالگری(بیمار­یابی) :

غربالگری به مفهوم تشخیص زودرس سرطان در افراد بی علامت است كه حیات بیمار را تضمین می­كند. غربالگری سرطان برای گروه­های زیر در دسترس است:
 الف) عموم مردم:  سرطان­های PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، روده بزرگ، دهانه رحم و پروستات از دسته سرطان­هایی می­باشند که توسط غربالگری تشخیص داده می­شوند.
ب) گروه­های با احتمال بالای ابتلا به سرطان: سرطان­های ریه، كبد در هپاتیتB  و C مزمن، معده، بیضه نیز از دسته سرطان­هایی می­باشند که در این گروه غربالگری می­شوند.

1-2-2-2 آزمایش خون:

گاهی در تشخیص بیمارانی که علائم مبهم دارند اندازه ­گیری سطح تومورمارکرها برایشان درخواست می­گردد. تومورمارکرها مواد پروتئینی هستند که در ادرار یا سرم فرد وجود دارند و توسط تومور یا بدن فرد در پاسخ به سرطان تولید می­شوند. تومورمارکرها انواع مختلفی دارند، برخی در نوع خاصی از سرطان تولید می­شوند و به اصطلاح اختصاصی اند و برخی در انواع مختلفی از سرطان ها دیده می­شوند. تومورمارکرها اسامی متفاوتی دارند و برای بررسی سرطان­های متفاوت مورد بررسی قرار می­گیرند مثلا  PSA برای سرطان پروستات،CEA   برای سرطان روده بزرگ و PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، CA125  برای سرطان تخمدان و CA19-9 برای سرطان لوزالمعده و غیره.

تعداد صفحه :156

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.