مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی 

گرایش : آلی

عنوان : بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکدهء علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه  برای دریافت درجهء کارشناسی ارشد «M. Sc»

گرایش : آلی

عنوان:

بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده در حضور نانوکامپوزیت جدید کائولن-نقره

استاد راهنما:

دکتر بهاره صادقی

استاد مشاور:

دکتر سعیده هاشمیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                    صفحه

چكیده 1

فصل اول: مقدمه 2

1-1- مروری برتاریخچه مشتقات پیران و کرومن‌ها 3

1-1-1- مقدمه 3

1-1-2- بررسی خواص بیولوژیکی مشتقات پیران. 5

1-2- برخی روش‌های سنتز مشتقات پیران. 12

1-3- مروری بر روش های سنتز مشتقات اسپیرواکسایندول. 26

1-4- خواص بیولوژیكی مشتقات اسپیرواکسایندول. 29

فصل دوم: بخش تجربی. 30

2-1- دستگاه ها و مواد مورد استفاده 31

2-2- روش تهیه کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره …31

2-3- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال. 32

2-3-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال اتانول  32

2-4- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال. 33

2-4-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال  33

2-5- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  33

2-5-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  34

فصل سوم: نتایج و بحث…… 35

3-1- بهینه کردن شرایط واکنش……. 36

3-1-1- انتخاب کاتالیزور مناسب.. 36

3-1-2- انتخاب حلال مناسب.. 36

3-1-3- انتخاب دمای مناسب.. 37

3-1-4- بهینه کردن میزان کاتالیزور. 38

3-2- روش بازیابی کاتالیزور. 39

3-3- تهیه تعدادی از مشتقات اسپرواکسایندول. 39

3-4- تفسیر داده‌های طیفی مشتقات اسپیرواکسایندول. 42

3-4-1- بررسی داده‌های طیفی ترکیب 2-آمینو-5-اکسو-اسپیرو]4،5،6،7،8-تتراهیدروسیکلوپنتا(b) پیران- 4وˊ3-(Hˊ3)-5فلوئوروایندول(Hˊ1)- ˊ2- ان-3-کربونیتریل. 42

3-5- مکانیسم پیشنهادی واكنش تهیهی مشتقات اسپیرواکسایندول. 43

3-6- داده‌های طیفی محصول‌ها 45

3-7- نتیجه گیری کلی 47

منابع. 49

چكیده انگلیسی. 50

چكیده

در این پروژه تعدادی از مشتقات اسپیرواکسایندول با بهره گرفتن از مشتقات ایساتین، مالونیتریل وسیستم­های انولیزه شونده در حضور کاتالیزور نانو­کامپوزیت­کائولن­نقره به عنوان کاتالیزور موثر قابل بازیابی و ارزان تهیه شد (طرح1). محصولات توسط طیف­های 1H NMR 13C NMR,IR, و نقطه ذوب مورد شناسایی قرار گرفتند. سایز ذرات کاتالیزور بوسیله تکنیک SEM اندازه ­گیری شد.

 

طرح1- سنتز مشتقات اسپیرو اکسایندول

1-1- بخش اول: مروری برتاریخچه سنتز مشتقات پیران و کرومن‌ها

1-1-1- مقدمه

ترکیب­های هتروسیکل درعلوم زیستی وشیمی آلی از اهمیت خاصی برخوردارند. برخی ازاین ترکیب­ها ازجمله کرومن‌ها به طوراختصاصی توسط شیمیدان­ها بررسی شده ­اند. کرومن­ها دسته مهمی از هتروسیکل­های موجود درطبیعت می­باشند، که به دلیل فعالیت بیولوژیکی آنها مورد توجه قرار گرفته­اند.

مشتق­های کرومن اولین بار از درخت کردیا آلیدورا[1] که گونه بومی آمریکاست، استخراج و به عنوان داروی ضدالتهاب استفاده شدند. کرومن در نوعی گونه گیاهی دارای خاصیت دفع کننده حشرات می باشد. ماده اصلی دسته­ی مهمی از رنگ­های طبیعی به نام فلاون­ها[2] نیز دارای اسکلت کرومن می­باشد. از این دسته بنزوپیران­ها دارای اهمیت ویژه­ای می‌‌باشند.

درسال 1904 هوبن[3]  اولین مشتق­های بنزوپیران را از واکنش کومارین با آلکیل منیزیم‌هالید سنتزکرد  به تدریج با مشاهده اثرهای بیولوژیکی و صنعتی این دسته ترکیب­ها تحقیق­های گسترده­ای برروی بنزوپیران و کرومن­ها انجام شد، به طوری که امروزه اسکلت کرومن در ساختار بسیاری از داروها یافت می شود.

ترکیب­های که در آنها یک حلقه بنزن و پیران با درجه­های مختلف اکسایش و اشباع جفت می­شوند، در طبیعت بسیار رایج هستند. 1- بنزوپیران­ها دارای اسکلت ساختاری از جمله کرومان (1)، H4-­ کرومن (2) و H2-­ کرومن (3) هستند (شمای1-1).

 

شمای 1-1

H4-1- بنزوپیران­ها نسبتا ًغیرمعمول هستند و به عنوان حدواسط کلیدی سودمندی در سنتز بسیاری واکنش­گرهای دارویی می­باشند ، فقط تعداد کمی از فرآورده ­های طبیعی دارای این ساختار جداسازی سوشناسایی شده است. H4-­ کرومن­ها با گروهای آمینو و سیانو واحد ساختاری بعضی از فرآورده ­های طبیعی ویژه هستند. یکی از فرآورده ­های طبیعی حاوی H4- ­کرومن ،7-هیدروکسی -6-­ متوکسی-­H4- کرومن (4) است، که توسط دی کورت [4] وهمکاران نیز سنتز شد [19]. این فرآورده‌ی طبیعی که خواص اورگانولپتیک[5] جالبی دارد، به همراه دیگرمشتق آن 6،7- دی متوکسی -­H4- کرومن (5) ازگیاه ویستریا ساینسیس[6] جداسازی شده است (شمای1-2).

شمای1-2

در مقایسه با H4- کرومن­ها موارد بسیاری از سنتز و جداسازی فرآورده ­های H2- کرومن طبیعی گزارش شده است. ترکیبهای (7) و(6) که هر دو از اسانس برگ گیاه کالی پترانتز­تریکونا[7] جداسازی شده ­اند، دارای اسکلت H2- کرومن می­باشند (شمای 1-3).

شمای 1-3

1-1-2- بررسی خواص بیولوژیکی مشتقات پیران

بنزوپیران­های چند عاملی واحد ساختاری برخی از ترکیب­های طبیعی و سنتزی را تشکیل می­دهند  وبه خاطرواکنش­پذیری ذاتی حلقه پیران، ایجاد کننده سنتون­های[8] متنوع می‌باشند. بنزوپیران­ها به عنوان مواد آرایشی[9]، رنگدانه[10]  وترکیب­های شیمیایی با قابلیت تجزیه زیستی بالقوه استفاده می­شوند.

کرومن­های مزدوج دارای گستره وسیعی از فعالیت­های بیولوژیکی از قبیل ضد­میکروبی ، تب­خال[11] ، جهش­ژنی[12] ،ضد تکثیر­سلول[13] ، فرمون­جنسی و ضد تومورو فعال سازسیستم مرکزی می­باشند.

2-آمینو-H4- کرومن­ها و مشتق‌هایش ازدیربازتوجه فراوانی را از سوی پژوهش­گران به خودجلب کرده ­اند. زیراخواص بیولوژیکی چون، ایجاد کننده تشنج­موضعی، ادرارآور، ضدانعقادخون، ضدسرطان، فعال ساز سیستم عصبی مرکزی را دارا می­باشند.

 مشتق­های H4- کرومن دارای استخلاف، پروتئین­های Bcl-2   را به هم متصل می­ کنند. Bcl-2  وپروتئین­های مربوطه مرگ سلولی را برنامه ریزی کرده و برخی از بیماری­ها از جمله سرطان را کنترل می­نمایند. ترکیب HA14-1 (8) که ازمشتق­های 2-آمینو-H4-کرومن می­باشد ، امکان اتصال پروتئین Bcl-2   رافراهم می­ کند و برسلول­های تومور غلبه می­نماید. کشف این ترکیب به توسعه داروهای ضدسرطان منجرشده است (شمای1-4).

 

شمای 1-4

به علاوه آن­ها می­توانند به عنوان ابزار شناخت بیماری­های ناشی ازجهش­های ژنی، به طورمثال بیماری­آلزایمر، بیماری‌هانتینگتون، بیماری پارکینسون، سندرم داون، اسکیزوفرنیا و تشنج ماهیچه دست وکمر به شمار روند.

برخی مشتق­های­4-آریل­- ­H­4- کرومن از قبیل 2- آمینو-3- سیانو-7- (دی متیل آمینو)-4-(3- متوکسی -4،5- متیلن دی اکسی فنیل )-­H4- کرومن (9) و2-آمینو­4-(3-برمو-4،5-دی متوکسی فنیل )-3-سیانو-7-دی متیل آمینو­H4- کرومن (10) در درمان سرطان به کار می‌روند (شمای1-5).

 

شمای 1-5

از­کوئوردینه­شدن لیگاند­ دودندانه­ای 3-هیدروکسی -2-­ (5-هیدروکسی پنتیل )­-­H4-کرومن-4-ان (11) با آهن،  كمپلكس (12) حاصل می­ شود ، که در­درمان تالاسمی به­کارمی­رود (شمای1-6).

شمای 1-6

مشتق­های کرومان -2- کربوکسامید (13) و6-هیدروکسی -7-متوکسی -4-اکسو- H4-كرومن کربوکسیلیک اسید N-آلکیل آمید(14) دارای فعالیت ضداکسایش می‌باشند (شمای1-7).

شمای 1-7

کومارین (15) که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارد و بسیاری از مشتقات آن شناخته شده است و دارای فعالیت ضد انعقادی است. یک سم طبیعی در شبدر یک مشتق 4- هیدروکسی کومارین (16) می­باشد. از این خاصیت در داروسازی و برای درمان بیماری‌های قلبی و عروقی استفاده می­ شود (شمای1-8).

شمای 1-8

وارفارین (17) که درابتدا به عنوان سم ضد جوندگان ساخته شده یک داروی مفید ضدانعقادی می‌باشد (شمای1-9).

شمای 1-9

ترکیب ندوکرومیل سدیم (nedocromil sodium) (18) یک عامل ضدحساسیت می­باشد (شمای1-10).

شمای 1-10

فلاون­های (19) که دارای حلقه‌ی پیران می­باشند در طبقه­ی مواد رنگی قرارمی­گیرند این ترکیب به عنوان ماده‌ی رنگی در انواع توت­ها، مرکبات، انواع چای و میوه و سبزیجات وجود دارند. این ترکیبات دارای خواص آنتی اکسیدان نیز می­باشند (شمای1-11).

 

شمای 1-11

ترکیب لاکتون H2-پیران-2- اون (20) به عنوان یک ضد قارچ بر روی میوه­ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شمای1-12) .

 شمای 1-12

تعدادی ازمشتقات ترکیبات (21)،(22)، (23)، (24)، به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ شناخته شده‌اند (شمای1-13).

شمای 1-13

تركیب (25) دارای خاصیت ضدمیكروباكتری و ضدمیكروبی می­باشد (شمای1-14).

 

شمای 1-14

5- بنزیل اكسی-4- اكسو- H4- پیران-2-کربوکسیلیک اسید فنیل آمید (26) و ترکیب 5- بنزیل اکسی- 4- اکسو- H4- پیران-2-کربوکسیک اسید پیریدین-3- یلامید (27) نیز دارای خاصیت ضدمیکروبی می­باشند (شمای1-15).

شمای 1-15

ترکیبات (28) و (29) به عنوان ضد تومور مورد استفاده قرارمی­گیرند (شمای1-16).

شمای 1-16

ترکیبات 2- آمینو-H4- پیران (30) و ترکیب 2- آمینو-5- اکسو-5، 6، 7، 8 – تترا هیدرو بنزو[b] پیران (31) نیز دارای خاصیت ضد باکتری می­باشند (شمای1-17).

شمای 1-17

2 ترکیب فنوکسان (phenoxan) (32) و aureothin (33) به عنوان anti-HIV شناخته شده ­اند و خاصیت ضد تومور نیز دارند (شمای1-18).

شمای 1-18

ترکیب (34) به عنوان داروی شیمی درمانی برای درمان سرطان بکار می­رود (شمای1-19).

 شمای 1-19

1-2- برخی روش‌های سنتز مشتقات پیران

کاتالیزورهای جامد همگن به علت بازیابی آسان و سهولت جدا شدن از محصول واکنش، در سنتز ترکیبات آلی استفاده­های بسیاری شده است. در سال 2008 میلادی در هند از یک کاتالیزوربازی جامد همگن پیران­های چند عاملی را به صورت تک مرحله ای (one-pot) در شرایطی ملایم سنتز کردند (طرح1-1).

طرح 1-1

در این روش با بهره گرفتن ازآلدهیدهای متنوع، مالونونیتریل و در حضور ترکیباتی با متیلن فعال و کاتالیزور Mg-La mixed oxide محصول با راندمان مطلوب به دست می­آید.

نتایج به دست آمده نشان می­دهد که آلدهیدهایی که دارای استخلاف الکترون کشنده می‌باشند در مقایسه با آلدهیدهایی که دارای استخلاف الکترون دهنده­اند با سرعت بیشتر وارد واکنش می‌شوند. به عنوان مثال واکنش آلدهیدهای دارای استخلاف­های الکترون کشنده مانند: 4-کلرو،4-نیترو،3-نیترو و4-سیانو با سرعت و راندمان بالاتری در مقایسه با آلدهیدهای دارای استخلاف­های الکترون دهنده مانند: 4- هیدروکسی، 4- متیل، 4- متوکسی،4- استوکسی  انجام می‌گیرد. این کاتالیزورهمچنین با آلدهیدهای آلیفاتیک نیز نتیجه‌ی خوبی نشان داده است.

برای تشکیل این ترکیبات مکانیسم زیر پیشنهاد شده است. در این مکانیسم ابتدا پیشنهاد می­ شود که یک تراکم ناوناگل بین آلدهید و مالونونیتریل انجام شود. که در مرحله بعد در یک افزایش مایکل مورد

حمله β- کتواسترهای (3) قرار می­گیرد. در آخر حلقوی شدن محصول منجر به تشکیل این ترکیبات  می­ شود (طرح1-2).  

تعداد صفحه :119

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.